Aile Danışmanlığı Nedir? » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Aile danışmanlığı, bireylerin aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini aşmalarına, sorunları çözmelerine, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde, çocuklar ve aile ile ilgili sorunları, kişisel veya kişiler arası sorunları çözmelerine yardımcı olabilecek bir danışmanlık hizmetidir. ”

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, bireylerin aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini aşmalarına, sorunları çözmelerine, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde, çocuklar ve aile ile ilgili sorunları, kişisel veya kişiler arası sorunları çözmelerine yardımcı olabilecek bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığının kapsamı, eş veya yakın ve geniş aile çevresinde bulunan diğer kişilerle olan ilişkiden kaynaklanan sorunlar ve çocukların bakımıdır. Ayrıca sağlık, ekonomi, beslenme gibi aile yaşam kalitesini etkileyen diğer tüm önemli konular da bu alana aittir.

Aile danışmanlığında önemli olan hizmetin içeriği, ailenin tedavisi ve bu hizmetten nasıl yararlanabilecekleridir. Bireysel danışmanlığın aksine, değerlendirmesinde aile grubu dinamikleri dikkate alınır. Bu açıdan aileyi oluşturan kişiler aile grubunun üyeleri olarak kabul edilir. Kişisel sorunlar aile sorunları haline geldiğinde, aile danışmanlığının bir parçasıdır. Aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi etkiler ve tüm aile çözüm sürecinde hayati bir rol oynar. Kişilerarası sorunları olan kişilerin evlilik, ayrılık ve boşanma gibi durumlarda aile danışmanlığından yararlanması önemlidir. Çünkü bu danışmanlık türü ilişki sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur. Aile danışmanlığı, kişilerarası ilişkilerin temelini oluşturan duygu yönetimi ve kontrolü ve iletişim temelli sorunları çözerek çözümlere yön vermeyi amaçlar.

Aile Danışmanlığının Önemi

Bireylerin aile içinde karşılaştıkları sorunlar bireylerin huzursuz olmalarına, ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim kanallarının bloke olmasına kadar pek çok sorun için aile danışmanlığı hizmeti alabilir. Aile, toplumsal yapının en küçük parçasıdır. Sosyal yapının bir parçası olarak aile üyeleri bağımsız olarak varlıklarını ve rollerini sürdürürler. Bu anlamda aile danışmanlığının sosyal boyutu ortaya çıkmıştır.

Bireylerin aile ortamında karşılaştıkları sorunlar, sosyal rollerini ve başkalarıyla etkileşimlerini olumsuz etkileyerek sorunu daha da kötüleştirebilir. Her zaman aile hayatının başlangıcında vaat edilen ortaklığın, iyi ya da kötü zamanlardan bağımsız olarak zaman zaman desteklenmesi, güncellenmesi ya da onarılması gerekir. Evlilik ve aile yaşamının birçok alanında sorunlar olduğu için her ailenin sorunları kendine özgüdür. İnsanlar iletişim sorunları, sorumluluklar, sınırlar, ayrılık kararları ve çocukları veya aileleriyle ilgili birçok konuda bir aile danışmanından yardım isteyebilir. Aile danışmanlığı sürecinin çoğu eşler ile yürütülse de danışmanınız uygun görürse bir süre bire bir danışmanlığa devam edebilir.

Aile Danışmanlığının Faydaları

Aile soyut bir kavramdır, ancak kendi içinde bütün ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı, iyi işleyen bir aile ve bu aile içinde büyüyen ve yaşayan insanlar, hangi toplumda olurlarsa olsunlar, bulundukları ortama kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Aile farklı işlevleri yerine getirir. Günümüzde, bu işlevler arasındaki bütünlüğü korumak giderek daha zor hale gelmiştir. Bu açıdan aile danışmanlığı, aileyi oluşturan kişilerin bir araya gelerek ortak sorunları çözmeye çalışması esasına dayanır. Bu terapinin hedefi ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirme, işlevlerini sağlama, gerçekçi hedeflere ulaşma, açık iletişim kurma, empati kurma hedefine karşılık gelen bir danışma ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Aile danışmanları ayrılık, evlilik ve boşanma sürecinde sorun yaşayan kişilere tavsiyelerde bulunur. Bu kişilerin sorunlara profesyonel çözümleri vardır. Sorun yaşayan aile bireylerinden sorunu kendi bakış açılarından açıklamalarını ister. Aile danışmanı her ne kadar soruna ortak olsa da aile bireylerinin birbirini dinlemesini de sağlar. Bu şekilde, her aile üyesi diğerinin bakış açısını daha iyi anlamaya başlar. Aile danışmanları duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak ifade edilmesini sağlarken, aynı zamanda kişilerin kimliklerini kabul etmelerine ve beklentileri net bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olur. Tüm bu açılardan aile danışmanlığının önemi büyüktür.