Oyun Terapisi » Aven Psikolojik Danışmanlık
Oyun Terapisi

“ Oyun terapisi, çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir.”

 

Oyun terapisi, çocukla birebir yapılan gerekli yerlerde aileden destek alınan daha çok oyun tabanlı olan bir süreçtir

Oyun terapisinde süreç çocuğun yaşadığı travmanın ciddiyetine ve olayları nasıl algıladığına göre farklılık gösterir. Problemli davranış ne kadar yeniyse bunun aşılması o kadar kolay olacaktır.

Destek ve bilgi almak için bu alanda profesyonel olan uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi ile çocuklar duygularını keşfederken ifade edebilir, ilişkileri keşfedebilir, yaşantılarını aktarabilir ve istediklerini ifade ederken kendilerini tatmin edebilirler. Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etmede yetişkin kişiler kadar iyi değildir. Çoğu durumda duygu ve düşüncelerinin farkında değiller bu sayede duygularını ifade etmede sorun yaşarlar.

Oyun genel olarak çocuk için kendilerini tatmin etme yeridir ve oyuncaklarla beraber çocukların kelimeleri oyun da çocukların ne anlatmak istediğidir. Bununla birlikte çocuklar oyun sayesinde kendileri için daha az riskli ortamlar için öğrenme olanağı bulabilecekler.

Oyun Terapisi Nedir Nasıl Uygulanır?

Oyun terapisi genel olarak alanında eğitim alan uzman kişi tarafınca çocuklarda görülen davranış problemleri ile ruhsal problemlerin oyun ve oyuncaklar ile kendisini ifade etmesi sağlanır ve sonrasında tedavi edilerek iyileştirilir. Oyun terapisi nedir nasıl uygulanır bakıldığı zaman oyun terapisi çocukların yaşamış olduğu sorunları dışarıya vurmalarında ve çocukların kendilerini etkileyen durumlarda ilgili farkındalığın artmasına yardımcı olur. Oyun terapisi,

  1. Oyun terapi içerisinde çocukların içsel dünyalarında yaşamış oldukları hayal kırıklığı, öfke, korku, kıskançlık gibi yoğun duygular için oyun terapileri sağlanır.
  2. Çocukların iç dünyasını rahatlıkla açabilmesi için terapistler çocukların kendileri için güvenilir bir yerde olduğuna inanmasını sağlar.
  3. Oyun terapistleri ile çocukların arasında kurulan ilişki genel olarak çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği bir süreç olarak yorumlanabilir, bu süreçte terapistler çocukların yaşantısını, iç dünyasını ve duygularını anlama fırsatı vermektedir.
  4. Terapistleri çocukların kendi içerisindeki süreci tamamlaması ve büyüme aktivitesine olanak sağlar. Oyun terapisi teknikleri ile birlikte çocukların duygu ve düşüncelerinin farkındalığı sağlanır.
  5. Oyun terapisinin yapıldığı ortamda güven sağlamak için tutarlı olması gerekir ve gerekli durumlarda seçenek sunmak, sınır koymak gerekir. Böylece çocukların öz kontrolleri gelişir.

Oyun Terapisine Ne Zaman Başvurmak Gerekir?

Oyun terapisi 2 ila 13 yaş arasındaki çocuklarda görülen farklı psikolojik sorunlarda uygulanır. Çocuklarda meydana gelen depresyon durumlarında, kaygı bozukluklarında, anne baba kaybında, farklı takıntılarda, istismar ve taciz, travma, ailesinde boşanma meydana gelmesi, okul problemleri, uygu yeme problemleri, davranış problemleri, sosyal beceri sorunları ve özgüven sorunları, kronik hastalığı olan çocuklarda hastalıklara uyum aşaması gibi birçok durumda oyun terapisi eğitimi iyileştiren ve etkileyici sonuçların olduğu bilinmektedir.

Terapistler çocukların sorununu anlar ve çocuğu kontrol etmek veya değiştirmek için çaba göstermez. Sadece çocuklarının davranışlarının ve kendisini keşfetmesini tamamlamasına yönelik adım atar. Bu yaklaşımla birlikte çocukla birlikte olma tutumu vardır ve çocukların duygusal gelişimi kolaylaştıran ilişkiler kurulur. Oyun terapilerin amacı çocukların kendisinin farkında olması ve kendisini yönetmeyi sağlamaktır.

Neden Oyun Terapisi?

Yetişkinler psikoterapi sürecinde duygu ve düşüncelerini ifade eder, çocuklar için de ihtiyaç ve duygularını ifade etmek oyun aracılığı ile sağlanır. Oyun terapisi, çocukların en duygu ve denetimlerini yaşamasına olanak sağlar. Rehberlik oyun terapisi avantajları bakıldığı zaman,

  1. Oyun terapisi sürecinde terapist, çocukların iç dünyasını anlama imkânı bulur ve örnek olarak bu süreçte çocuk saldırgan davranışlar sergileyebilmektedir ve hatta bir silahla onu öldürmek isteyebilmektedir.
  2. Oyun terapisi sürecinde çocuğa öncelikle birinci elden saldırgan duygularını inceler ve çocukların kendini kontrol etme becerisi geliştirmektedir.
  3. Terapistler çocukların en iyi şekilde gelişmesi ve büyümesi için gerekli olan materyalleri kullanılır.
  4. Oyun terapisi süresi boyunca çocuklar kendisini tümüyle ifade eder kişiliğini keşfedebileceği güvenli bir ilişki ortamı ile çocuğun doğal olarak iletişim çevresinin kurulmasını sağlamaktadır.
  5. Özellikle küçük çocuklarda sözcük dağarcığı yeterli olmamaktadır ve doğaları gereği hareketli olmaktadırlar bu sebeple oyun terapisi sürecinde çocukların kendini ifade etmesi sağlanmaktadır.

Oyun Terapisi Avantajları

Oyun terapisi avantajları bakıldığı zaman birçok avantaj bulunur. Oyun terapisinde çocukların duygularını daha iyi anlaması ve tanımaları sağlar. Oyun terapisi eğitimi ile birlikte çocukların ihtiyaçlarını karşılanması için duygun yollarla ifade etmeyi sağlar. Problemli davranışların azaltılması sağlanır böylece çocukların ailevi ilişkileri düzene girer okulda daha iyi davranışlar sergiler.

Oyun terapilerinde çocuklarda görülen en büyük avantaj özgüvenlerinin artması olmaktadır. Öz kontrollerinin gelişmesi görülmektedir. Davranışlarının sorumluluğunu almaları görülür ve çocukların problemlerinin büyük bir çoğunluğu çözülür. Oyun terapisi ile sağlanan aktivitelerde çocuklarda gözle görülen gelişmeler sağlanmaktadır.