Gelişim Testleri » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Çocuklarda gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir. ”

Bu erken tanı, olabilecek sorunlar için önlem alınmasını ve çocuğun karşılaşabileceği çevresel ve yapısal sorunların erken saptanmasını sağlar.

Gelişim Testleri Nedir?

Gelişim testleri nedir bakıldığı zaman çocuklarda gelişme gerilikleri konusunda erken tanı konulması için yapılmaktadır. Çocuklarda hareket gelişimi, konuşma, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan erken tanı ile beraber oluşması muhtemel sorunları için önlem alınır, çocukların karşılaşacağı yapısal ve çevresel sorunların erken saptanması sağlanır.

Gelişim Testleri Kimlere Uygulanır?

Gelişim testleri istenilen yaştan başlanılabilmektedir. Gelişme geriliği çocuklarda ilk 6 yıl içinde görülebilmektedir. Farklı araştırmalara göre toplumda %25 kadarında görülebilmektedir. Gelişimsel bozukluklar erken çocukluk ve bebeklik çağında görülebilmektedir ve kişiler en doğru sonucu gelişim testleri ile alabilmektedir. Gelişim testleri kimlere uygulanır bakıldığı zaman,

  1. Gelişim problemlerini standart bir tanı ile değerlendirme yapmak zordur, gelişimsel basamaklarında geriliği olan çocuklar anne, baba veya hekimler tarafından kabul edilebilmektedir.
  2. Birçok gelişimsel bozukluk sorunlarında ancak çocuklar 2-3 yaş gelişim testi konusunda yürümediği, konuşmada zorluk çektiği veya okulda başarısız olduğunda fark edilmesinde rastlanılabilir.
  3. Erken tanı ve tedavi ile beraber gelişim geriliği büyük ölçüde engellenebilmektedir.
  4. Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca genel olarak 0 ila 6 ay arasında bir kez olmak üzere yapılması gerekebilir. Bu durumların dışında 12 ila 18 ay arası, 2 ila 3 yaş arası veya 5 ila 6 yaş arasında gelişim testi yaptırılması önerilmektedir.
  5. İlk değerlendirme sonucu genel olarak şüpheliyse veya risk taşıyorsa bu noktada yapılan görüşmeler sıklaştırılabilmektedir.

Gelişim Testi Nasıl Yapılır?

Özellikle çocuklarda gözlemlenen gelişim sorunları gelişim testleri ile tespit edilir ve bir ölçme aracıdır. Gelişim testleri genel olarak süreye, yaş grubuna veya uygulama şekline göre farklı farklı olabilir. Gelişim testi nasıl yapılır bakıldığı zaman testlerin hangi amaçla uygulandığı veya nerede kullanılabileceğini belirlemede önemlidir. Gelişim testlerinde çocukların gelişim düzeyi tespit edilir. Gelişim testleri yaşa göre, bakılması istenen gelişim alanı ile beraber amacına göre farklı olabilmektedir. Gelişim testleri isimleri farklı şekilde yapılabilmektedir bununla beraber psikolojik, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim düzeyleri dikkate alınır. Bazı uygulamalar doğrudan çocuk ile yapılır ve bazı uygulamalarda ebeveynler çocuklara katılım sağlayabilirler.

Gelişim Testi Her Çocuk İçin Gerekli mi?

Gelişim testlerinde gösterilen ilgi ile verilen önem yıldan yıla artış gösterir. Bu testlerle çocukların gelişim düzeyine bakılır. Bununla beraber bireylerin yaşına göre geride veya ileride olması ve beklenen düzeyle olup olmadığına bakılır. Özellikle 0 ila 6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi kritik bir dönemdir ve bu dönem içerisinde çocukların gelişim durumunu ölçmek ileriye dönük olarak fikir verir. Gelişim testleri sadece gerilik ve sorun tespitleri için uygulanmaz. Bununla birlikte yaşına göre daha ileri düzeyde olan çocukların tespitinde de yapılabilmektedir. Böylece hem aileye hem de öğretmenlere çocuklar hakkında ilgili yönlendirici bilgiler sağlanır. Gelişim testleri konusunda bilgi almak için uzmanlarımızda görüşebilirsiniz.