WISC-R » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ WISC-R, 6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve Performans olmak üzere iki ana alt kısmı bulunur. Bu alt bölümlerde çocuğun, kalıcı bilgi edinme, aritmetik-matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi ve sözel ifade, kısa süreli işitsel dikkat, görsel hafıza ve görsel dikkat, görsel analiz ve sentez yeteneği, tepki ve çalışma hızındaki güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi verir.”

WISC-IV ise, 6- 16 yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek amacıyla kullanılır. Ölçekte çocukların çalışma belleği, işlemleme hızı, algısal akıl yürütme ve sözel kavrama becerilerini ölçen alt testler bulunmaktadır.Sözel Kavrama:  Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçen kümedir. Okul başarısıyla ilişkilidir. Algısal akıl yürütme: Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Çalışma belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. İşlemleme hızı: Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Uygulama bireysel olarak yapılır. Yaklaşık uygulama süresi 1,5- 2 saattir. Uygulamaya gelmeden önce çocuğun dinlenmiş, karnı tok, uykusunu almış ve ihtiyaçlarının karşılanmış olması gerekir. Teste gelmeden önce çocuğa yapılacak uygulamanın bir zeka testi olduğu söylenmemelidir. Böyle bir açıklama çocuğun performansını olumsuz etkileyecektir. “Uygulamada ondan bazı şeyler yapmasının isteneceği” gibi basit bir açıklama, yeterli olacaktır.

Çocuğuma WISC- IV Yaptırmaya Nasıl Karar Vermeliyim?

Zihinsel değerlendirme için genellikle okul, rehberlik servisi ya da bir psikiyatri servisi yönlendirme yapar. WISC-IV uygulama kararını her zaman bir uzman vermelidir. Eğer çocuğunuz okulda uyum sorunları yaşıyorsa, ders başarısızlığı, dikkat sorunları, sosyal ilişkilerde problemler, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi sorunlar yaşıyorsa, mutlaka bir uzmana başvurun. Gerekli yönlendirmeler uzmanlar tarafından yapılacaktır.

WISC-R Testi Nedir

Wisc-r testi nedir bakıldığında uygulanan zekâ testi arasında güvenilirliği ve geçerliliği yüksek olan testlerdir. Çok fazla tercih edilmesi ve güvenilirliğinin yüksek olması sebepleri ile farklı yetenekleri ölçülmektedir. Wisc-r testi öncesinde yetişkinler için uygulanmaktaydı fakat sonrasında yapılan düzenleme ile çocuklarda da uygulanabilir hale gelmektedir.

Wisc-r Testi Kimlere Uygulanır?

Wisc-r testi kimlere uygulanır bakıldığında genel olarak 6 ila 16 yaş grubunda bulunan çocuk ve gençlerde uygulanmaktadır. Bireysel bir testtir bu sebeple grup halinde yapılmaz tek bir oturumda tek bir kişiye yapılır. Test sonucu genel olarak yaşa bağlı şekilde farklı olabilir. Çocukların zihinsel gelişimi hakkında bilgi verir ve olası durumlar hakkında erken önlem almak için kullanılabilir. Wisc-r testi konusunda,

  1. Zekâ testini uygulayacak olan kişilerin psikolojik danışma, psikoloji, rehberlik ve eğitiminde uzman kişilerdir bununla beraber kişilere en doğru yönlendirmeyi sağlar ve Wisc-r zeka testi sonuçları kapsamında destek vermektedir.
  2. Yapılan testlerde sözel ve performans becerilerinin birbiri ile alakalı ilişkisi genel olarak zekâ puanından daha önemlidir.
  3. Testin uygulanmasında engel yarayan özgül öğrenme güçlüğü, ruhsal problemler, dikkat eksikliği, geç konuşma gibi farklı problemler sonucu olumsuz etkiler.
  4. Test sonucunda çocuklar bu alanlarda eğitime tabi tutulmaktadır bununla beraber test tekrar edilirse sözel beceri ve performans becerileri yüksek olabilir.
  5. Çocukların zekâ puanı yükseltilir ve aileler eğitim sonrasında yapılan teste göre çocukların eğitim almaları sağlanabilmektedir.
  6. Çocuklarda performansı etkileyen ve düşüren olumsuz durumların kalkması sağlanabilir.

Wisc-r Testi Neden Yapılır?

Wisc-r testi neden yapılır bakıldığı zaman kişilerin zihinsel engelli olma durumundan şüphelendikleri zaman yapabilir. Bununla birlikte çıkan sonuçlarda zihinsel engelli, öğretilebilir zihinsel engelli, alt sınır zekâsı, normal, parlak veya üstün zekâ durumu, dahilik gibi durumların ölçülmesi için yapılabilmektedir. Eğer testin tekrar edilmesi gerekiyorsa bu noktada 6 ay beklenmesi gerekebilmektedir. Wisc-r zekâ testi genel olarak uzman eşliğinde yapılır çocukların genel zekâ gelişimi ölçülür. Testlerden elde edilen sonuçlara göre isteğe bağlı olarak eğitimler sağlanabilir. Bu eğitimlerle birlikte çocuklara zekâ egzersizleri yapılır. Bireyler toplumdan kopuksa bu noktada bireylerin topluma kazandırılması amaçlanır.

Wisc-r Zeka Testi Nerede Yapılır?

Wisc-r zeka testi nerede yapılır durumunda bu testi yaptırmaya karar veren ebeveynler bizlere başvuru yaparak testi yaptırabilirler. Bununla beraber Wisc-r testi ve diğer testler hakkında bilgi konusunda uzmanlarla görüşebilirsiniz. Wisc-r zekâ testi ülkemizde kullanılan ve zekâ ile yetenek testleri arasında güvenilirlik ve geçerlilik alanında en yüksek olanıdır. Wisc-r testi yaptıranlar sonuçlarının açık anlaşılır ve tatmin edici olması bu zekâ testinin tercih edilmesine sebep olabilmektedir. Wisc-r zekâ testinde genel zekanın varlığı kabul edildiği için kişiler güvenle çocukları için bu testi uygulayabilirler. Böylece çocukların zihinsel gelişimi bilimsel sonuçlarla takip edilebilir.