Çocuk Psikoloğu Nedir? » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Ankara çocuk psikolog psikolojik destek alacak olan çocuklar ile beraber çalışır. Genel olarak, bir çocuk psikoloğu, gelişimsel sorunları araştırmak, değerlendirmek ve muhtemelen tedavi etmek için çocuklar ve birincil bakıcılarıyla birlikte çalışabilir. ”

Çocuk Psikoloğu Nedir?

Ankara çocuk psikolog psikolojik destek alacak olan çocuklar ile beraber çalışır. Genel olarak, bir çocuk psikoloğu, gelişimsel sorunları araştırmak, değerlendirmek ve muhtemelen tedavi etmek için çocuklar ve birincil bakıcılarıyla birlikte çalışabilir. Bu açıdan bu kişiler çocuk psikolojisi uzmanıdır. Tercih edilen çalışma alanına bağlı olarak, bir çocuk psikoloğu genellikle her tür çocukla çalışır. Bir çocuk psikoloğunun birlikte çalıştığı tüm çocuklar anormal kabul edilmez. Çocuk psikologları, çeşitli nedenlerle ‘normal’ olarak adlandırılan çocuklarla çalışabilir. Bu açıdan psikologlar, hafif düzeyde psikolojik, duygusal veya sosyal sorunları olduğuna inanılan çocuklarla da çalışabilir. Bu, çocukların yaşadığı korku veya utangaçlık gibi durumları da içerebilir.

Hangi Durumlarda Çocuk Psikoloğuna Gidilir?

Çocuk psikologları, çocukların psikolojik ihtiyaçlarını tespit eder ve çözümler sunar. Çocukların aile geçişleri, boşanma, okul değiştirme ve üzüntü gibi sosyal sorunlarla baş etmelerine yardımcı olurlar. Çocuk psikoloğundan yardım talep eden çocuklar farklı nedenlerden dolayı psikoloğa ihtiyaç duyabilirler. Daha yaygın nedenlerden bazıları ise aşağıda şekilde listelenebilir:

  • Problem düzeltme
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
  • Fobiler
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Otizm

Bir çocuk psikoloğu çocukların karmaşık semptomlarını değerlendirir ve ardından en iyi tanıya ulaşmak için çalışır. Bu açıdan Ankara çocuk psikolog yukarıda sıralanan nedenlerin yanı sıra aileler ile beraber de çalışmalar yürütür. Bu süreçte ise çocuklar tek olarak değil, ailesi ve aile üyeleriyle olan etkileşimi içinde görülür. Her aile üyesinin çocuğun sorununu nasıl etkilediği ve her bir üyenin çocuk için neler yapabileceği belirlenmeye çalışılır. Ailedeki bireylerin etkileşimleri ve bu etkileşimlerin çocuğa yansıması ele alınır.

Çocuk Psikoloğunun Kullandığı Yöntemler

Çocuk psikoloğu, bebeklikten ergenliğe kadar çocuk ve ergen gelişimi alanında çalışır ve çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini takip eder. Ayrıca çocuğun psikolojik ve sosyal sorunlarını takip eder. Aynı zamanda çocuk psikoloğunun temel görevlerinden biri de çocuğun gelişimini ve ruhsal durumunu çocuğun ailesi ile paylaşmak ve aile ile birlikte çalışarak bazı sorunların üstesinden gelmektir. Bunu yaparken ise belirli yöntemlerden yararlanılır. Ankara çocuk psikolog tarafından uygulanan yöntemler ise aşağıdaki gibidir:

  • Oyun terapisi
  • Çocuk gelişim testleri
  • Çocuk zeka testleri
  • Çocuk algı ve dikkat testleri
  • Çocuk odaklı aile terapileri