Çocuk ve Ergen Terapisi » Aven Psikolojik Danışmanlık
Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuklar ve ergenlerle yapılan terapi aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl davrandıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar farklılaşabildiklerine bakar.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan terapi aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl davrandıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar farklılaşabildiklerine bakar. Terapi çocukların, ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin değişmesine yardım eder.

Çocuklar büyüme süreçlerinde duygusal, davranışsal veya gelişimsel bazı güçlükler yaşayabilirler. Çocuk ve ergenler bir sorun yaşadıklarında bunu davranışları ile belli ederler ortaya çıkan bu normal dışı davranışları aile her zaman anlamlandıramayabilir. Tam bu durumda çocuk psikologları ya da oyun terapistleri devreye girmektedirler.

Psikologlar aileler ve çocukları arasındaki iletişim köprüsü olarak ebeveynlere sorun ve çözüm bilgilendirmesi yapmaktadırlar. Çocukluk çağı yaşamın temel zamanıdır ve yetişkinlikte karşılaşılan bir çok problemin kaynağı çocukluktadır. 0-6 yaş döneminde sorunlara karşı, çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir ve birey ergenlik sonrasında da yetişkinlik dönemlerinde daha büyük sorunlarla başa çıkmak zorunda kalabilir. Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde destekleyecek daha mutlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacaktır.

Çocuk ve Ergen Terapisi Nedir?

Çocuk ve ergen terapisi, günümüzde pek çok ailenin çocuklarının iyiliği için başvurdukları yollardan birisi olmaktadır. Çocuk ve ergen terapisinin en büyük faydalarından birisi de, çocukların gelecekteki yaşamlarına ruhsal olarak iyi hazırlanması olmaktadır.

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan öğrenme güçlükleri, sosyal hayata uyumsuzluk problemleri ve aile içinde yaşanan çatışmalar çocuk ve ergen terapileri yardımı ile kolaylıkla çözülebilmektedir. Çocuk ve ergen terapisinden, çocuklar ve ergenlik döneminde olan gençler yararlanabilmektedir.

Çocuk ve Ergen Terapi Çeşitleri Nelerdir?

Çocuk ve ergen terapisi yardımı ile çocuklarda ve ergenlik dönemini yaşayan gençlerde oluşan ya da oluşabilecek olan bütün davranış ve duygusal problemlerin çözülmesi sağlanabilmektedir. bu şekilde gençlerin ve çocukların ileriki yaşlarda ruhsal yapılarının ve kişisel özelliklerinin sağlıklı olabilmesi sağlanmış olmaktadır.

Çocuk ve ergen terapisi sırasında her çocuğun ya da ergenin kişisel özelliklerine göre terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu sayede çocuk ya da ergen derinlemesine incelenebilmekte ve ruhsal olarak kendini daha iyi hissetmesi sağlanabilmektedir. Buna bağlı olarak çocuk ve ergen terapi çeşitleri ise genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır;

 1. Oyun Terapisi
 2. Aile Terapisi
 3. Grup Çocuk ve Ergen Terapisi

Grup Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisinde en çok başvurulan yollardan birisi de, çocukların ve gençlerin psikolojik rahatsızlıklarına göre grup terapileri olmaktadır. Çocuk ve ergen tedavilerinde uygulanan grup terapileri çok utangaç olan, içe kapanık olan ve sosyal hayatlarında başarısız olan bireyler için uygulanmaktadır. Grup olarak yapılan çocuk ve ergen terapisi sayesinde, çocukların ve gençlerin sosyal hayata karışmaları ve bu doğrultuda yaşadıkları psikolojik problemlerin üstesinden gelmeleri sağlanmaktadır.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, özellikle okul öncesi çocuklar için uygulanan bir terapi yöntemi olup, bu sayede çocukların yaşadıkları ağır duygusal travmaları kolay atlatabilmesi sağlanmaktadır. Çocuk ve ergen terapisinde en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan oyun terapisinde yer alan psikologlar çeşitli oyuncaklar ve araçlar kullanarak, çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlamakta ve bu şekilde korkularını ve kaygılarını yok etmeye çalışmaktadırlar.

Aile Terapisi

Çocuk ve ergen terapisinde aile terapisi en çok kullanılan yöntemlerden birisi olmaktadır. Özellikle anne ya da babasını kaybetmiş olan çocuklara bu terapi yöntemi uygulanmaktadır. Aynı zamanda anne ve babası boşanmış olan çocuklarda aile terapisi almaktadır. Bu terapi yönteminde çocukla beraber aileleri de terapiye katılmaktadır. Bu sayede çocuğu ya da genci etkileyen psikolojik sorunlar daha iyi ortaya çıkabilmekte ve bu yönde tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Çocuk ve Ergenlerde En Çok Rastlanan Psikolojik Sorunlar Nelerdir?

Özellikle gelişme çağından olan çocuklarda ve gençlerde bazı dönemlerde pek çok psikolojik sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlarla çocukların ve gençlerin tek başlarına mücadele etmesi imkânsız olmaktadır. Bazı durumlarda ise çocukların ve gençlerin bu psikolojik problemleri ailelerin de başa çıkamayacağı aşamalara gelebilmektedir. Bu aşamada ise aileler için en iyi çözüm yollarından birisi çocuk ve ergen terapisi olmaktadır.

Bu sayede çocukların ve ergenlerin yaşadığı bu psikolojik sorunlar sağlıklı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Çocuk ve ergen terapileri sayesinde çocukların ve ergenlik çağında olan gençlerin ruh sağlıkları düzelmektedir. Çocuk ve ergen terapisi gerektiren faktörler ise pek çok olabilmektedir. Çocukları tek başına altından kalkamadığı sorunlara ise genel olarak ise kaza, ebeveyn ölümleri, hastalık, deprem, yangın ya da buna benzer durumlar sebep olmaktadır. Bunların sonucunda ise çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkan ve en gözle görülür olan psikolojik sorunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Ağza yabancı cisimler sokma alışkanlığı
 • Okula gitme korkusu
 • Öz güven eksiklikleri
 • Kardeşlerini aşırı bir şekilde kıskanma
 • Çok çekingen olması
 • Aşırı saldırgan tavırlar sergilemesi
 • Parmak emme
 • Tırnaklarını yeme
 • Altını sık olarak ıslatması
 • Çeşitli tiklerinin olması
 • Hırsızlık yapması
 • Öfkeli olması
 • Çok inatçılık yapması
 • Öğrenme bozuklukları yaşaması
 • Konuşma bozukluklarının olması
 • Cinnet geçirecek kadar kötü psikolojilere bürünmesi
 • Çok yalan söylemesi
 • İştahsız olması
 • Aşırı yemek yemesi
 • Ebeveynlerinin sözünü dinlememekte ısrar etmesi
 • Sıklıkla saldırgan tavırlar sergilemesi

Destek ve bilgi almak için bu alanda profesyonel olan uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.