EQ Teslteri » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Duygusal zeka EQ (Emotional Quotient) kişinin duygusal zekâsını, yani duygularını ne kadar iyi yönetebildiğini ve empati yeteneğini ölçer”

İlk defa 1990 yılında Peter Salovey ve John D. Mayer tarafından keşfedilen duygusal zekâ kavramı, daha sonra Daniel Goleman’ın da çalışmalarıyla literatürde yerini almıştır. Önceleri başarı ve mutluluğu getirecek kaynağın IQ olduğu düşünülürken, artık EQ’nun bu kavramlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

EQ Testleri Nedir

EQ testleri genel olarak duygusal zekanın ölçülmesi için kullanılan testlerdir. Bununla birlikte kişiler kendi duygusal durumlarının ve etkilerinin farkına varırlar, başkalarının veya çocuklarının duygusal durumlarının farkına varırlar, kendi duygusal durumlarını düzeltme ve yönetme için harekete geçerler. Bu sebeple kişiler kendileri ve aileleri için EQ testi yapılmaktadır. Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman duygusal zekasını geliştiren insanların fiziksel olarak ve akli olarak daha sağlıklı oldukları görülmektedir. Bununla birlikte iş performansları arttırılır, daha üretken ilişkiler kurulur ve bunun dışında farklı faydalara kucak açıldığı görülür.

EQ Testi Neden Yapılır?

Duygusal zekâ testi gerçek sonuçlara ulaşılmak için basit ve etkili bir zekâ ölçme ve değerlendirme aracı olmaktadır. Bununla beraber kişisel farkındalık sağlanır, kişilerin kendi ruh hali, duyguları, güdüleri ve bunların diğer kişiler üzerindeki etkileri anlaşılır. Yapıcı olmayan ruh ve dürtü halini tekrar yönlendirmek, kontrol edebilmek için EQ testi yapılır. Bu durumlar dışında EQ testi neden yapılır bakıldığı zaman,

  1. Kişilerin içsel motivasyonunun sağlanması adına duygusal zekaya bakılabilir bununla birlikte aile bireylerinin zekasını anlamak için bakılabilir.
  2. Çocuklarda ölçülen EQ testi ile çocuklarda var olan sorunlara bakılır ve bu sorunların çözümüne yönelik işlemler yapılabilir.
  3. Duygusal zekâ aracı davranışlar zekâ için ölçme ve değerlendirme araçları için kullanılabilmektedir.
  4. EQ testi sonucuna göre kişiler yönelimini belirleyebilirler, örnek olarak EQ testi yüksek çıkan kişiler toplumda liderlik vasfındaki görevlerde rol alabilirler. Bununla birlikte sosyal konularda EQ testi yüksek çıkan kişiler genel olarak başarılıdır.
  5. Duygusal zekâsı az olan kişilerin empati yeteneği düşüktür ve toplumu idare ettirme, sosyal konulara bakış katabilmek gibi durumlarda eksiktirler.

EQ Testi Nasıl Yapılır

EQ testi çeşitli sorularla birlikte yapılabilmektedir. Soru ve cevapların değerlendirilme aşaması diğer testlerden farklıdır ve bu sorular puan ile değerlendirilmez. EQ testini tamamen uzman kişiler yapar ve yönetir, verilen cevaplar genel olarak basit cevaplardır. Duygusal zeka testi sonrasında değerlendirmeler farklı gruplar halinde yapılabilir ve kişilerin bir kategorideki zeka yapısı ile düşünceleri genellemeye tabi tutulmamaktadır. Her konu için ayrı değerlendirme yapılır, duygusal farkındalık, duyguları yönlendirme, oto hareket etme, empati kurmak, karşısındaki kişilerin duygularını eğitme gibi durumlar değerlendirilir. EQ testi puan aralığı ile kişilerin seviyesi tespit edilmektedir. Dünyanın birçok yerinde yapılan bu test sonrasında kişiler duygusal zekâları puanlarını elde edilen sonuçlar değerlendirebilirler.

EQ Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

EQ testi ile kişiler gelecek hedeflerini belirleyebilirler. EQ testi genel olarak zekayı farklı olarak değerlendirilir ve kişilerin duygusal zekâ yönünü ortaya çıkartmaktadır. EQ testi kaç olmalı nasıl yapılır, sonuç nasıl değerlendirilmeli gibi durumlarda kişiler uzmanlarımızdan yardım alabilirler. EQ testi ve daha birçok test için bizlere danışabilir ve daha detaylı bilgi alabilirsiniz.