Yetenek Testleri » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Yetenek ve ilgi testleri, çocukların kişisel yeteneklerini, becerilerini ölçen ve ilgi alanlarını tespit etmeye yarayan testlerdir. ”

Yetenek Testleri Nedir?

Yetenek testleri nedir bakıldığı zaman bireylerin yeteneklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Yetenek testleri sayesinde genel olarak performans ölçülebilmektedir. Üstelik yetenek testlerinde bireylerin belirli alanlardaki becerilerisi, performansı ve yatkınlığı ölçülmektedir. Bununla beraber işe alımlarda kullanılan bankacılık, mühendislik, resim gibi farklı alanlar için yapılan testlerle bireylerin yetenekleri ölçülebilmektedir. Özellikle çocuklara yapılan genel ve özel yetenek testleri aileler çocuklarını hangi alana yönlendireceği konusunda fikir sahibi olabilirler. Standart bir puanlama ile birlikte raporlama sistemi sunan bu testler genel olarak geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olabilmektedir.

Yetenek Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Kişiler kendi yönelim alanlarını veya çocuklarının yönelim alanlarını keşfetmek için yetenek testi yaptırabilmektedirler. Kısa bir süreç içerisinde yapılan bu test ülke çapında da genellikle yapılan testler arasındadır. Her sene milyonlarca kişi yetenek testi yaparak asıl yönelimlerini belirlemektedirler. Yetenek testi ile öğrenilen bilgilere bakıldığı zaman,

  1. Yetenek testinde bireylerin bir iş üzerinde yoğunlaşma yeteneği
  2. Zamanını iyi değerlendirme yeteneği
  3. Yönergelerini anlayarak öğrendiklerini uygulayabilme yeteneği
  4. Bir işi çabuk bir şekilde öğrenme yeteneği
  5. Analiz edebilme yeteneği
  6. İş başındayken problem çözme yeteneği
  7. İşe yönelik olarak yeni fikirler öğretme

Gibi birçok durum öğrenilir. Bununla beraber bireysel olarak uygulanır 1 saat gibi bir süreç içerisinde tam sonuç çıkartılabilir. Yetenek testi farklı testlerle birlikte yapılabilmektedir. Yetenek testleri nelerdir bakıldığında çeşitli olarak yapılır ve bununla birlikte güvenilir testler arasındadır ve kişilere yüksek oranda başarılı sonuçlar sağlar.

Yetenek Testi Nasıl Yapılır?

Yetenek testi farklı alanlara göre yapılabilmektedir, bunlardan bazıları sayısal yetenek, sözel yetenek, soyut kavrama, mekanik algı ve mekânsal algı olabilmektedir. Sayısal yetenek ölçüşürken kişilerin sayısal yeteneğine bakılır ve sonrasında kelimeleri etkin olarak kullanma için sözel yetenek testi yapılır. Soyut kavrama testi ise sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. Yetenek testinde mekanik algıda araç gereç ve makinaları yaparak kullanma durumuna bakılır, mekânsal yetenekte ise insanların izci, rehber veya görsel olarak dünyayı doğru anlaması durumuna bakılır genel olarak her biri 30 dakika sürebilmektedir.

Yetenek Testi Neden Yapılır?

Yetenek testleri neden yapılır bakıldığı zaman bireylerin aynı zamanda işe alımlarında ve terfi süreçlerinde de yapılabilmektedir. Böylece kişilerin zihinsel becerileri ölçülmektedir. Bunun dışında aileler çocuklarının potansiyelini keşfetmek için yetenek testi yaptırabilirler. İş için yapılan yetenek testlerinde kişilerin istedikleri pozisyonların gereklilikleri göz önüne alınır ve adaylarca değerlendirilme aşamasından sonra farklı zorluk seviyesindeki sorular hazırlanır. Yetenek testi konusunda daha detaylı bilgi için uzmanlarımızda görüşebilirsiniz. Yetenek testi yapmadan öncesinde herhangi bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur ve bununla birlikte bireyler tam olarak kendi zekasını anlamak için farklı testlerle beraber yetenek testlerini uygulayabilirler. Böylece kişilerin yönelimi daha net bir şekilde belirlenir ve özellikle çocukluk çağında kişiler hangi alana yöneleceği konusunda daha kolay karar verebilirler.