Bireysel Psikolojik Danışmanlık » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Bireysel psikolojik danışmanlık bireylerin kendilerini daha iyi ve yakınen tanımalarına, davranışlarını anlamlandırmalarına ve kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal güçlükler ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, uzman psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.”

Bireysel psikolojik danışmanlık, psikolojik sorunların derinleşmesini ve yaralayıcı olmasını önleyici bir destek sunmaktadır. Psikolojik danışman bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireye en uygun yöntem ile psikolojik danışma sürecini en uygun teknik ile yapılandırır.

Toplumdaki çoğu insanın hayatında kişisel, sosyal ya da akademik konularda, objektif bir bakış açısına, dinlenilmeye ve farklı yollar bulmaya ihtiyaç duyduğu dönemler olabilir. Bu dönemlerde, gelişiminizi ilgilendiren konuları ve kişisel sorunlarınızı güvenli bir ortamda, bu alanda profesyonel olan uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Bireysel Psikolojik Danışmanlık nedir? sorusu özellikle psikolojik destek almak isteyen kişilerin en çok araştırdığı sorulardan birisi olmaktadır. Kişilerin sürekli olarak kendilerini huzursuz, mutsuz ve kaygılı hissettikleri dönemlerde başvurdukları en iyi yollardan birisi de, her zaman için bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alması olmaktadır.

Bu sayede kişileri yaşamlarını düzene sokabilmekte ve yaşam kalitelerinin artmasını kolaylıkla sağlayabilmektedirler. Bireysel psikolojik danışmanlık kişilerin kendilerini daha iyi tanımasını, davranışlarının analizlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bireylerin kendilerini geliştirmeleri ve karşılarına çıkan kişisel ve sosyal problemleri ile baş etmeleri de bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri ile mümkün olmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti kişilerin gerek özel hayatlarında, gerekse iş ve sosyal hayatlarında onlara yardımcı olan ve daha güçlü olmalarını sağlayan bir destek hizmeti olmaktadır. Bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti dahilinde bireyler seanslar halinde terapi alabilmektedir. Bireysel psikolojik danışmanlık görüşmeleri süresi ise bireylerin genel durumlarına da bağlı olarak, haftada bir kez olmak üzere 6 ya da 12 oturumdan oluşmaktadır.

Bu seansların süreleri ise 45 dakika ile 50 dakika arasında olmaktadır. Bu verilen seanslarda bireylerin psikolojik, bedensel ve bilişsel gelişimleri ve süreçleri dikkatle takip edilmekte ve bu alanlarda gerekli olan destekler verilmektedir. Bu süreç içerisinde bireysel psikolojik danışmanlık hizmetini veren kişiler psikolojik danışman, bu yardım hizmetini alan bireyler ise danışan olarak adlandırılmaktadır. Bunlara bağlı olarak bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin genel olarak faydaları şu şekilde sıralanmaktadır;

  1. Bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti bireylerin kendi öz benliklerini en iyi şekilde tanımasına yardımcı olmaktadır.
  2. Bireylerin sahip oldukları yetenekleri keşfetmesine ve bunları en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır.
  3. Kişilerin kendisini ve yaşadıkları sosyal topluluğu farklı bakış açılarından görmesine yardımcı olmaktadır.
  4. Bireylerin karşısına çıkan sorunları ve problemleri daha sağlıklı bir şekilde atlatabilmesine yardımcı olmaktadır.
  5. Kişilerin kendilerine olan öz güvenlerinin kuvvetlenmesi sağlanmaktadır.
  6. Bireylerin aile ve iş yaşamlarında daha başarılı olmasına destek olunmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmetini Kimler Alabilir?

Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti, bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesine destek veren ve onların zor anlarında her zaman yanında olan bir hizmettir. Sorunları ile baş edemeyen ve hayatı gerektiği gibi yaşayamayan her birey bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

Duygusal olarak çok yıpranmış olan, hayatta karşılaştığı sorunların üstesinden gelemeyen ve hayatında çok hayal kırıklıkları yaşayan bütün bireyler bu hizmetten yararlanabilmektedir. Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti sayesinde bireyler benliklerini geliştirebilmekte, hayatlarında karşılaştıkları zorluklar ve sorunlarla daha iyi bir şekilde mücadele edebilmektedirler.

Buna bağlı olarak çalışanlar, ev hanımları, eğitim gören çocuklar, evli olan çiftler, yaşlılar ve gençler olmak üzere her yaştan, herkes bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Özellikle iş hayatında sorunlar yaşayan ya da eğitim hayatları yolunda gitmeyen öğrenciler için Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmetleri çok büyük faydalar sağlamaktadır.

Bu hizmet sayesinde bireylerin eğitim ve iş hayatları yoluna girmekte ve kişileri büyük başarılar elde edebilmektedir. Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmetinin en büyük faydalarından birisi de, kişilerin duygu kontrollerini yapmasını öğrenmeleri olmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Katkıları Nelerdir?

Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmetinin toplum açısından pek çok katkısı bulunmaktadır. Bireylerin kendilerini en iyi şekilde tanımasını sağlayan bu hizmet sayesinde toplum ve aile sağlıkları da genel olarak düzene girmekte ve bireyleri daha sağlıklı ilişkiler kurmanın yollarını öğrenmektedir. psikololojik danışmanlara başvuran kişiler yaşamın doğal akışına uyum sağlamakta zorlanan ve bu konuda büyük zorluklar yaşayan bireyler olmaktadır.

Bu aşamada devreye giren Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti ile bireyler hayatlarında rehberlik edecek kişilere kavuşmuş olmaktadır. Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti içerisinde yer alan psikolojik danışmanlar ise bireylerin sorunlarını doğrudan çözen kişiler olmayıp, onlara bu sorunlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğreten ve bu doğrultuda yok gösteren kişiler olmaktadır.

Bu sayede psikolojik danışmanlar sayesinde bireyler sorunlarını etkin bir şekilde çözebilmeyi öğrenebilmekte ve sorunlardan kaçmadan yaşadıkları krizlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir. Bu bağlamda Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmetinin temel amacı bireylere neyin daha iyi olacağını ve nasıl iyi olacağını göstermek olmaktadır.