Kişilik Testleri » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Kişilik, bir bireyin çocukluk çağından itibaren gelişen birçok unsuru içerisinde barındıran karmaşık bir yapıdır. ”

Kişilik gelişiminde genetik, çevresel ve sosyal birçok faktör bir arada etkili olur, yalnızca tek bir etkene bağlı olarak oluşmaz. Bu nedenle kişiliği ölçmek için geliştirilen kişilik testlerinin bu zengin ve karmaşık yapıyı doğru analiz edebilecek yetkinlikte olmaları gerekir. Kişilik testleri objektif testler ve projektif testler olarak ikiye ayrılır. Günümüzde en çok kullanılan kişilik testleri objektif testlerdir. Objektif testler arasında uygulamada en çok tercih edilen testler; Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- 2 (MMPI 2), 16PF Kişilik Envanteri, Beck Depresyon Ölçeği testleridir. En çok tercih edilen projektif testler ise Rorschach Mürekkep Testi, Tematik Algi Testi (TAT) ve İnsan Çizim Testleridir.

Kişilik Testleri Nedir

Kişilik testleri ile bireylerin karakter yapısı analiz edilir. Bununla beraber kişilerin ayırt edici özelliklerini meydana çıkartma durumundan meslek seçimine kadar birçok alan için yapılabilmektedir. Kişilik testi içeriğinde hem sözel testler hem de görsel testler kullanılabilmektedir. Psikoloji biliminde en fazla işe yarayan testlerden olan bu testler bireylerin kendisini daha iyi tanıması için etkilidir. Kişilik testi nedir bakıldığı zaman kişilik testleri ile kişilik bozukları tespit edilebilmektedir bununla birlikte kişilerin test sonucuna göre içe dönüklük durumu, psikopatlık gibi durumların birçoğu tespit edilebilir. Böylece yapılan tedavilerde daha emin adımlarla bir sonuç sağlanmaktadır.

Kişilik Testi Neden Yapılır?

Kişilik testleri birçok sebepten dolayı yapılabilir, bu sebepler tamamen isteğe göre olabilir, tedavi amaçlı olabilir, işe alım sürecinde yapılabilir ve bireylerde bulunan sorunların tespiti için yapılabilmektedir. Yapılan kişilik testlerinde kişilerin temel özellikleri öğrenilmektedir. Bu temel özelliklere bakıldığı zaman kural bilinci, canlılık, sosyal cesaret, duygusallık, hassaslık, özgüven, gerginlik, değişime açıklık, şüphecilik gibi birçok duruma bakılmaktadır. Kişilik testi neden yapılır yapıldığı zaman,

  1. Kişilik testi ile beraber kişiler kendilerini daha iyi tanırlar ve bununla birlikte kendilerine daha rahat bir şekilde yol çizmelerine yardımcı olmaktadır.
  2. Kişilik testleri karakter testi olarak da bilinir ve bireylerin kendine özgü olan karakterin farkına varılması sağlanır.
  3. Kişilerin karakterine uygun meslek seçiminin yapılmasında yardımcı olmaktadır ve bununla beraber renk ve görseller kullanılarak farklı teknikler sağlanır.
  4. Her bireyin kendine özgü bir karakter yapısı vardır bununla beraber farklı birçok karakter testi türü vardır.

Kişilik Testi Nasıl Yapılır?

Kişilik testi objektif olarak yapıldığında standart bir yorumlama ve puanlama sistemi ile yapılır. Bu kişilik testinde yazılı olarak soruların cevaplanması ile yapılmaktadır ve günümüzde en fazla yapılan kişilik testi bu test olmaktadır. Projektif olan kişilik testinde yapılandırılmamış test malzemesi ile kişilerin özellikleri keşfedilmektedir. Kişilik testi nasıl yapılır bakıldığı zaman,

  1. Detaylı olarak yapılan kişilik testinde yardımcı olan uzmanlarında yorumları önemlidir böylece alanında uzman kişiler bireylerin karakterini belirlemede yardımcı olur.
  2. Kişilik testleri farklı test ve yöntemlerle uygulanır böylece kişilerde eğer bir psikolojik bir rahatsızlık varsa kişilerin durumları hakkında detaylı bilgi verilir ve tedavi aşamasında uzmanlar doğru olarak yönlendirilir.
  3. İşe alım süreçlerinde bazı durumlarda kişilik testi istenebilmektedir bu test ile birlikte kişilerin işe alım süreci daha kolay olabilmektedir.
  4. Kişilik testleri yetişkin bireylerde yöneldiği alana ve beceriye göre yapılabilmektedir böylece pozisyonlara uygunluğu ölçülebilir.

Kişilik testleri birçok durum ve sebepten dolayı yapılabilmektedir. Böylece bireyler kendileri hakkında en doğru bilgiyi ve analizi yapabilmektedir. Uzman kişilerce uygulanan kanıtlanmış kişilik testleri sayesinde bireyler kendini tanır ve gelecek adımlarını çıkan teste göre atabilmektedir. Günümüzde sıklıkla uygulanan kişilik testi hakkında detaylı bilgi için uzmanlarımızda görüşebilirsiniz.