Bireysel Terapi Nasıl Uygulanır? » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Bireysel terapi kapsamında danışan terapistle bire bir terapi seansına girer. Bu, danışan ve terapistin sorunu birlikte çözmesinin ana yollarından biridir. ”

Bireysel Terapi Nasıl Uygulanır?

Bireysel terapi kapsamında danışan terapistle bire bir terapi seansına girer. Bu, danışan ve terapistin sorunu birlikte çözmesinin ana yollarından biridir. Danışan bireysel bir durumda bir veya daha fazla soru sorduğunda bunu kullanın, terapistle bire bir konuşmada bununla başa çıkmak en iyisidir ve sorulan soru buna izin verir. Bu terapi türü, grup veya aile terapisi gibi diğer uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.

Bireysel durumlardaki sorunlara örnek olarak, kendini ifade etmede güçlükler, uykusuzluk, performans kaygısı, korku ve endişe, özgüven sorunları, kişilerarası sorunlar, öfke patlamaları ve tekrarlayan başarısızlıklar gösterilebilir. Bu sürecin süresi danışan kişinin ihtiyaçlarına bağlıdır. Bireysel terapi, sizi rahatsız eden herhangi bir şey hakkında konuşmak için size zaman ve alan sağlar. Bu problemler kendiniz, aileniz, kariyeriniz, ilişkileriniz, iç karışıklığınız veya hayatta kalma kriziniz olabilir. Danışanın ihtiyaçları, bireyin terapi sürecinin konusunu belirler. Bu aşamada bireysel psikolog çeşitli sorular sorar. Bu sayede terapi süreci başlamış olur.Bireysel Terapinin Amacı

Bireysel terapi, tek başına uygulanan bir psikoterapi şeklidir. Çözüm, kişinin kendi kişisel dinamiklerinden çıkarılabiliyorsa, genellikle ilk tercihtir. Bu açıdan bireysel psikolog bazı psikolojik testleri kullanabilirler. Ancak şikayet, ilişki veya aile faktörlerinden kaynaklanır ve kişisel psikoterapi dışlanmaz. Bu terapilerin nihai amacı, insanların çeşitli nedenlerle ortaya çıkan psikolojik sorunlarını hafifletmek, daha doyurucu ve mutlu bir yaşam sürmelerinin önünü açmaktır.
İnsanlar zaman zaman sosyal hayatta bazı zorluklarla karşılaşır. Tüm inanç sistemlerinde ve felsefi hareketlerde insanlar karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve yeteneğe sahiptirler. Ancak bazı durumlarda karar vermek ve davranışları kontrol etmek zor olabilir.

Bu noktada birey çıkmaza girdiğini hisseder ve her geçen gün gücünü kaybeder. Bireysel terapi, bu durumda profesyonel bir bakış açısı gerektiren bir süreç sağlar. Bireysel terapinin temel amaçları, yaşanan olay ve durumlarla ilgili davranış değişiklikleri, duygusal zorlukların üstesinden gelmek, birey ile yakın çevresi arasındaki ilişkiyi ve iletişimi düzenlemek, önemli kararları mantıklı ve dikkatli bir şekilde vermek ve bireyin kendine olan güvenini yeniden tesis etmektir. Bireysel terapi birçok zihinsel, duygusal ve davranışsal sorun için etkili bir süreçtir. Ayrıca kendilerini zorlu bir yaşam ortamında bulan veya daha sağlıklı ve daha pratik kişisel alışkanlıklar geliştirmek isteyenlere de yardımcı olabilir.

Bireysel Terapi Ne Zaman Uygulanmalı?

Bireyler, terapistleri ile bire bir konuşarak kişisel ortamlarındaki sorunlarının üstesinden gelebilirler. Bireysel terapiler depresyon, anksiyete, panik atak, öfke kontrol bozuklukları ve diğer hastalıklardan mustarip kişilere yönelik geniş bir yelpazeye sahiptir. Bireysel psikolog, sağlıklı bir yaşam için danışana ihtiyacı olan araçları sağlar. Bu açıdan kişi günlük hayatta görevlerini yapmaktan kaçınıyorsa, intihar edecek kadar çaresiz hissediyorsa, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kronik anksiyetesi varsa, uykusuzluk, yeme bozukluğu veya cinsel isteksizlik gibi sorunları varsa, bu terapiye başvurmayı düşünmelidir.

Bireysel terapi, strese, öfkeye, üzüntüye veya işe neden olan birçok duruma yardımcı olabilir. Bu terapi türü, düzenli seansları içerir. Bu sürecin süresi ve sıklığı, terapistin ihtiyaçlarına, beklentilerine ve yöntemlerine göre danışan ve terapist tarafından kararlaştırılır. Kişi bu yolda terapistiyle ne kadar açık ve işbirlikçi olursa, süreçte o kadar hızlı ilerleme kaydedecektir. Seans süresi ise genel olarak 50 ila 60 dakika arasında değişmektedir. Bireyin ruhsal durumuna göre haftada bir, iki haftada bir veya üç haftada bir seanslar düzenlenmektedir. Danışman, danışanın ilerleme kaydettiğini belirlerse, haftalık olan seanslar başlangıçta iki ila üç haftaya indirilebilir.