Kişilik Bozuklukları » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Borderline diğer adı ile Kişilik Bozuklukları zihinsel bir bozukluk çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünme, davranış, işleyiş durumlarında kendini belli eden bu rahatsızlık algı ve ilişkilendirmede zorluk olarak da ifade edilebilir.”

Kişilik Bozuklukları

Borderline diğer adı ile Kişilik Bozuklukları zihinsel bir bozukluk çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünme, davranış, işleyiş durumlarında kendini belli eden bu rahatsızlık algı ve ilişkilendirmede zorluk olarak da ifade edilebilir. Hasta ilişkilerinde, iş ve okulda, sosyal aktivitelerinde sınırlar ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Bazı hastalar aslında böyle bir durum yaşadığının farkında değildir. Kendine düşünce ve davranışları normal gelmektedir. Hasta bu anlamda karşılaşmış olduğu zorluklar için kendini değil başkalarını zorlamaktadır. Genç yaşlarda ve yetişkinlik döneminde görülen bu tür durumlar yaşın ilerlemesi ile birlikte aslında daha az karşımıza çıkmaktadır. Kim olduğunuz hakkında fikir sahibi olmanız açısından kişilik kavramı önemli bir yere sahiptir. Davranışlar, ruh hali, tutumlar vb. bu özelliklerimiz aslında dünya ile olan ilişkimizi ölçmek adına önemlidir.


Kişilik Bozuklukları olan kişilerde şiddetli olarak zihinsel bozukluklar da meydana gelebilmektedir. Madde kullanımı, anksiyete bozukluğu, duygu durum bozukluğu vb. akıl hastalıkları da yine bu durumda ortaya çıkmaktadır. Pek çok kişi ergenlik döneminde kişiliğin gelişip gelişmediği noktasında sorun yaşamaktadır. Kişilik Bozuklukları çeşitli türlerde görülebilmektedir.
 A kümesi Kişilik Bozuklukları

  • Paranoid bozukluklar
  • Şizoid bozukluklar
  • Şizotipal bozukluklar

B kümesi Kişilik Bozuklukları

  • Antisosyal bozuklukları
  • Sınırda bozukluklar
  • Narsist bozukluklar

C kümesi Kişilik Bozuklukları

  • Çekingen bozukluklar
  • Bağımlı bozukluklar
  • Obsesif kompulsif bozukluklar

Bu tür durumların görülmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Duygu, davranış ve düşüncelerin birleşimleri olarak karşımıza çıkan kişilik ailede hasta öyküsünde olması, travmatik bozukluklar, ölümler, dengesiz ve travmatik bir aile hayatı, beyin kimyasında var olan farklılıklar gibi sebeplerden dolayı bu rahatsızlık görülebilmektedir. Bu hastalık hem bireylerin hem de karşınızdaki kişinin önemseyenlerinin hayatını büyük bir ölçüde etkilenmektedir. İş, okul, ilişkilerde vb. ciddi sorunlara sebep olan bu rahatsızlık büyük oranda aile fertlerinden aktarım olarak gelebilmektedir. Çevresel ya da genetik olmasının yanı sıra yaşanan travmalar da zihinsel olarak pek çok soruna sebep olabilmektedir. Bu gün kesin bir sebebi olmasa da bahsettiğimiz sebeplerin Kişilik Bozuklukları üzerinde ciddi etkileri olduğu görülmektedir. Şayet ailenizde bu tür durumlar var ise en iyi desteği almak için bir uzmanla görüşebilirsiniz.