Aven Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi olarak Ankara Pedagog arayışlarınız da hizmet vermekte, ergen ve çocukların çeşitli sorunlarında destek olmaktayız. Erken müdahale ile kalıcı problemlerin önüne geçerek başarılı sonuçlar almaktayız.

Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü problemi, karşıt gelme, yalan söyleme ve diğer birçok durum; ebeveynler tarafından çoğu zaman dizginlenemez. Ebeveynlerin uyguladığı baskı, cezalandırma ya da diğer durumlar; kimi zaman olumsuz etkilerle sonuçlanmaktadır. Çocukla inatlaşmak, çocuğun yaşadığı içsel sorunların büyümesine ve daha da artarak kronikleşmesine sebep olabilir.

Çocuğunuzun sağlıklı bir birey olarak büyümesi için yapabileceğiniz en iyi şey, uzman bir pedagoga danışmaktır. Pedagoglar çocuklarla uygun bir ortamda, rahat edebilecekleri şekilde görüşmekte; sorunun asıl kaynağına inerek kalıcı çözümler üretmektedir.

Pedagog Nedir?

Pedagoglar çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Çocukları inceleyen bilim dalına pedagoji denirken; bu alanda uzman olan kişilere ise pedagog denilmektedir. Yalnızca psikolojiyi etkileyen sorunlarda değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve fiziksel anlamda da iyi ve sağlıklı bir birey yetiştirme konusunda ebeveynlere yol gösterici olurlar.

Pedagog Terapisi Nedir?

Pedagog terapisi ergen ve çocukların yanı sıra, aile bireylerine de uygulanabilir. Aile içinde bireylerin birbirlerine davranış şekilleri, birbirlerini birey olarak görüp kabul edip etmedikleri, iletişim şekilleri de diğer detayları terapi için önemli unsurlardır.

Çocuklar terapi ile daha sağlıklı hale gelirken, aile bireyleri de bu konuda bilgilendirilir ve telkinlerle farkındalıklarını yükseltirler. Çocuklar ve ergenler, büyürken gelişim, davranış ve duygusal olarak bir takım güçlükler yaşayabilmektedir. Bu durumlar ise, belirli bir süre sonra ortaya çıkar ve aile her ne kadar bu davranışları anlamlandıramasa da; pedagoglar sorunun kaynağını ve sebebini çeşitli terapilerle tespit edebilir.

Ankara Pedagog Olarak Hangi Sorunlarda Destek Oluyoruz?

Aven Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi bünyesinde Ankara Pedagog olarak, ergen ve çocuklarda mevcut olan tüm psikolojik sorunlarda destek oluyoruz. Verdiğimiz destekler şu şekilde sıralanabilir;

 1. Depresyon,
 2. Fobiler,
 3. Kardeş kıskançlığı,
 4. Otizm,
 5. Öğrenme bozukları,
 6. Kekemelik,
 7. Konuşma bozuklukları,
 8. DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
 9. Kaybetme korkusu,
 10. Ebeveyn ayrılıklarından kaynaklı depresyon
 11. Disleksi (Özgül Öğrenme Güçlüğü)
 12. Gece korkuları,
 13. Hırsızlık,
 14. Saldırganlık,
 15. Anksiyete,
 16. Yeme bozuklukları,
 17. İştahsızlık,
 18. Davranış bozuklukları,
 19. OKB,
 20. Öfke nöbetleri,
 21. Yalan söyleme,
 22. Tırnak yeme,
 23. Parmak emme,
 24. Altını ıslatma ve kirletme,
 25. Okul fobisi.

Bu problemler belirli bir kaynaktan dolayı oluşuyor olabilir ya da çocuk, öğrendiğini uyguluyor olabilir. Bu sebeple sorunun kaynağını belirlemek, buna yönelik çözümler üretmek oldukça önemlidir. Çocuğun üzerine gitmek, konuşması için ikna etmeye çalışmak sorunun büyümesine sebep olabilir. Bunun yanı sıra çocuk, yaptığı ve sergilediği davranışın kaynağının farkında olmayabilir.

Sorunun temeline inmek ise, pedagogların uzmanlık alanıdır ve soruna sebep olan sebebi tespit ederek; kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayabilir.

Genetik yatkınlıklar, çevresel faktörler, akran zorbalıkları gibi hususlar; çocukların sağlıklı birey olma yolundaki olumsuz etkenlerdendir. Ruh hali oldukça kolay etkilenebilen çocuklar; terapilere de kolaylıkla adapte olmakta ve hızlı bir şekilde gelişim kaydetmektedir.

Çocuklar Ankara Pedagoga Götürülürken Nasıl Açıklama Yapılmalı?

Çocuğunuzu Ankara Pedagog merkezine götürürken kesinlikle güvenini sarsabilecek ifadelerden kaçınmanız gerekmektedir. Sorunu açık bir dille ifade etmeli, çocuğunuzu hep sevdiğinizi sadece bu durumun ona zarar vermemesi için danışacağınızı ifade etmelisiniz. Doktora gitmeyi reddeden, öfke nöbeti geçiren ve anksiyete krizleri geçiren çocuklar için zorlama ya da dayatma yapmadan ikna olana kadar açıklama yapmanız doğru olacaktır.

Çocuklar Ne Zaman Pedagoga Götürülmeli?

Çocuğunuzun akranlarıyla arası bozulmaya başladığında, normalde yapmadığı davranışları sürekli şekilde yaptığında, aranızda yaşanan sorunların sayısı ya da derecesi arttığında ve gözlemlediğiniz olumsuz bir takım davranışların sayısı arttığında bir pedagoga danışmanız faydalı olacaktır.

Yalnızca yaşanan olumsuzluklar ve psikolojik sorunlar değil, aynı zamanda çocuğun performansını desteklemek için de pedagoga danışmak her zaman faydalıdır.

Yetişkinleri etkileyen tüm konular, aynı zamanda çocukları da derinden sarsmaktadır. Bunun yanı sıra çocukken yaşadığı travmalar, çocuğun yetişkinlik dönemlerinde dahi ortaya çıkabilir. İlerleyen dönemlerde sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürmesi için sağlıklı bir aile ortamında büyümesi gereklidir. Eğer olağan dışı psikolojik şiddete, baskıya maruz kaldıysa mutlaka bir pedagog ile görüştürülmesi gerekmektedir.

Çocuğun ya da ergen bireyim öfke krizleri, anksiyete nöbetleri, karşı gelme, yalan söyleme ve hiperaktivite bozuklukları; aynı zamanda ebeveynleri de etkileyen bir durumdur. Bu durumda anne ve baba sinirlerine hakim olamayabilir, çocuğun yaşadığı sorunlara ek olarak ebeveyn baskısı da duruma dahil olur. Bu nedenle hem çocuğun, hem de ebeveynin psikolojik sağlığını korumak amacıyla pedagog görüşmeleri oldukça önemlidir.

Ek olarak çoğu zaman göz ardı edilse de; anne ya da baba bağımlılığı, utangaçlık ve çekingenlik, okul fobisi, hırçınlık gibi durumlar karşısında da psikoloğa ya da pedagoga danışmak gerekmektedir. Bu problemler çocuğun okul hayatından ikili ilişkilerine kadar birçok alanda sorun yaratacak problemlerdir.

Pedagogların Uyguladıkları Terapi Çeşitleri

Terapiler, çocuk ve ergen psikolojisi ile ilgilenen pedagoglar tarafından gerçekleştirilmektedir. Duygusal ve davranışsal sorunların çözülmesinde etkin rol oynayan terapiler, ilerleyen yaşlarında çocukların sağlıklı bireyler olmasını ve ruhsal yapılarının sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde oldukça önemlidir. Ankara Pedagog tarafından uygulanan çocuk ve ergen terapisi çeşitleri şu şekildedir;

 1. Oyun Terapisi
 2. Çocuk ve Ergen Terapisi
 3. Çocuk Odaklı Aile Terapisi

Çocuğun yaşı, yapısı, büyüdüğü ortam ve yaşadığı sorun neticesinde uygun terapi yöntemi seçilir ve uygulanır. Bu sayede de çocuk; ruhsal olarak kendini iyi hisseder ve sorunun temeline inilebilir.

Oyun Terapisi: Oyun terapisi, çocuklar ile farklı tarzda oyunlarla oynayarak kendilerini daha rahat ve doğru ifade etmelerini sağlamaktadır. Çoğu zaman oyuncakların da dahil olduğu bu oyunlarda çocuklar, problemli oldukları düşünce ve davranışlarını rahat hissettikleri için tekrarlarlar. Pedagoglar ise çocukları cesaretlendirerek asıl problemi tespit edip, kaynağına ulaşır.

Çocuk Odaklı Aile Terapisi: Çocuk odaklı aile terapisi; çocukta var olan sorunun asıl kaynağı aile içerisinde araştırılır. Davranışa sebep olan aile bireyi, terapi ile tespit edilir ve çocuğa nasıl davranılması gerektiği de bu aile bireyine aktarılır. Çocuğun psikolojisini sarsmadan, uygun bir şekilde davranışını değiştirmesi konusunda öneriler yapılır.

Boşanma Dönemleri İçin Pedagog Desteği

Ebeveynlerin boşanma dönemleri, yetişkin bireyler olan anne ve babayı etkilediği kadar; çocukları da derinden sarsan dönemlerdir. Ayrılıklar, çocukların ve ergenlerin bütün yaşantısını tamamen etkileyen bir durumdur. Çocukla boşanma konusunu konuşmadan önce, bir pedagogdan destek almak; çocuğun hayatının olumsuz şekilde etkilenmemesi için oldukça önemlidir.

Sürecin minimum hasarla atlatılması için uygun bir ortamda, uygun bir dille görüşen pedagoglar; çocukları bu sürece hazırlar. Anne ya da babaya karşı öfkelenme durumu, ayrılığı reddetme, karşı çıkma ve benzeri tepkiler de ortadan kaldırılır.

 Ankara psikolog arayışlarınız için sizlere en profesyonel destekleri sunmaktayız.