Aile Terapisi Nedir? » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Aile terapisi, bireysel yöntemlerden farklıdır. Bu açıdan aileyi içerir ve doğrudan aile üyeleriyle çalışır. ”

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi, bireysel yöntemlerden farklıdır. Bu açıdan aileyi içerir ve doğrudan aile üyeleriyle çalışır. Buradaki odak, ailedeki birini sorunlu bir kişi olarak suçlamak yerine, aile sistemindeki sorunun devam etmesine neden olan döngüyü belirlemek ve değiştirmektir. Bu terapi türü, gerektiğinde aile içindeki dinamikleri kontrol eder ve düzeltir. Bunun yanı sıra gerektiğinde kronik hastalığı olan kişilere destek olur.

Örneğin, bu ruh sağlığı sorununa sahip bir kişinin ailesine yapılan tedavi, hastalıkla baş etmede faydalı bir unsur olarak kullanılabileceği gibi bir bilgi kaynağı olarak da kullanılabilir. Ayrıca bu terapi türü, aile üyelerinin birbirlerine yardım etmelerini ve uzlaşmalarını sağlar. Ailedeki herkesin farklı yönlerini kabul ederek birlikte yaşama dengesini sağlamaya odaklanır. Bu durumda ele alınan kişi değil, o kişiyle ilişkili ilişkiler ağıdır.

Bazı durumlarda terapist, ziyarete gelen aile üyelerinin farkında olmadığı sorunlara işaret edebilir ve aile üyelerinden bu sorunları çözmelerini isteyebilir.
Aile terapisinin her türlü psikolojik sorun için etkili olduğu yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Bu açıdan aile terapisi pek çok aile için gereklidir. Çünkü aile içi ikili ilişkilerde güçlükler, sorumlulukların paylaşımı ile ilgili sorunlar ya da sadece bir kişi ile ilgili sorunlar olarak ortaya çıkabilir. Burada her türlü aile travması aile terapisinin çalışma alanına girmektedir.

Aile Terapisinin Amacı Nedir?

Aile terapisinin amacı, aile üyelerini, etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını ve geniş aile ile ilişkilerini kontrol ederek, dengeyi bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu açıdan aile terapisi çatışmaları aktif olarak çözerek ve stresli durumlarla başa çıkma stratejilerini öğreterek aile bütünlüğünü sağlar.

Olumlu iletişim becerileri, empati ve problem çözme becerileri kazanmak aile terapisinin en önemli hedefleridir. Terapistin en önemli görevi aileyi bilinçlendirmek, aileye bilgi ve beceri kazandırmak, tüm aile üyelerine eşit davranmak, kayırmamak, yargılamamak, güvenli bir ortam yaratmak, koşulsuz kabul etmek, koşulsuz saygı duymak, fikir vermemektir. Tedavi sırasında bu ortamlar sağlandıktan sonra amaç, çeşitli teknolojilerin ve tedavi türlerinin problemlerini daha iyi anlamak ve ulaşılacak hedefleri belirlemektir.

Terapist tamamen sorumlu değildir. Terapist görüşme sürecini yönetir ama karar aileye bırakılır. Mutlak saygı ilkesi geçerlidir. Terapist asla tavsiye veya yargıda bulunmaz. Koşulsuz saygı, kabul ve güven ortamında, problem çözülene, aile problem çözme becerisi kazanana ve terapiste ihtiyaç kalmayana kadar tedavi devam eder.

Aile Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aileler ve çiftler için çeşitli tedaviler vardır. Bazı tedavilerde, tüm aile üyeleri aynı tedavi sürecindedir ve terapist esas olarak bir veya iki aile üyesine veya çifte bireysel olarak bakabilir. Özellikle çocuk merkezli aile terapisi uygulamasında okul rehberlik servisleri, çocukların öğretmenleri veya sosyal hizmet uzmanları ile görüşmek mümkün bir haldedir. Aile ve çift tedavisi vakadan vakaya değişmekle birlikte genellikle 8 ila 24 seansta tamamlanır.

Hastanelerde veya özel kliniklerde/merkezlerde yapılır. Tüm aile üyeleri her toplantıya katılmaz. Burada bazı durumlarda iki terapist de tedaviye birlikte katılabilir. Birçok ruh sağlığı uzmanı, artık aile sistemini zihinsel ve duygusal konulara dahil etmenin önemini vurgulamaktadır. Araştırmalar, aile temelli müdahalelerin etkili, kısa vadeli ve daha ekonomik olduğunu gösterir.

Çift ve aile terapileri tüm dünyada giderek yaygınlaşarak birçok psikolojik sorun için önemli bir alternatif terapi sağlamaktadır. Araştırmalar, aile terapisinin depresyon, uyuşturucu kullanımı, alkolizm, evlilik sorunları, çocuk sorunları ve ilişki sorunları gibi birçok sorun için tercih edilen yöntem olduğunu göstermektedir. Tüm bunlardan dolayı aile terapisi uygulamaları fazlasıyla faydalıdır.