Ankara Psikolojik Rahatsızlıklar » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ İnsan doğası gereğince her dönem de bir kritik kriz yaşar. Bu kritik dönemler problemler çözülerek atlatılmaz ise psikolojik bozukluklar meydana gelebilir.”


Ankara Psikolojik Rahatsızlıklar

İnsan doğası gereğince her dönem de bir kritik kriz yaşar. Bu kritik dönemler problemler çözülerek atlatılmaz ise psikolojik bozukluklar meydana gelebilir.
Bu bağlamda Anksiyete, Manik, Bipolar bozukluk, Obsesif Kompülsif bozukluk, Depresyon, Kişilik bozuklukları, Narsisizm, Hiperaktivite, Dikkat eksikliği,
İnsomnia, Şizofreni gibi bazı psikolojik rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Bu rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde ilaç ile yada ilaçsız terapi uygulanabilmektedir.
Danışanın yaşadığı güçlük göz önüne alınarak mümkün olduğunca ilaca yönlendirilmeden süreç ilerletilmelidir. Bilişsel davranışcı terapi ekolünü benimseyerek
bireyin şemaları değiştirilerek hayata, topluma ve kendine kazandırılır.