Pedagog Kimdir? » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Pedagoji, çocukların duyusal, psikolojik, entelektüel, fiziksel ve sosyal gelişimini inceleyen çocuk merkezli bir bilimdir. Bu açıdan pedagoji alanındaki uzmanlara pedagog denir. ”

Pedagog Kimdir?

Pedagoji, çocukların duyusal, psikolojik, entelektüel, fiziksel ve sosyal gelişimini inceleyen çocuk merkezli bir bilimdir. Bu açıdan pedagoji alanındaki uzmanlara pedagog denir. Bu kişiler sadece çocuğun sorunlarını çözmekle kalmamalı, aynı zamanda mevcut gelişiminin normal standartlara ne kadar yakın olduğunu da izlemelidir. Pedagoglar genellikle 3 ila 12 yaşındaki çocuklarla çalışır.

Her çocuk bağımsız olarak gelişir. Bunun için pedagoglar çocuğun kişisel gelişimi ile ilgilenir, mevcut veya olası sorunları tespit eder ve velileri bilgilendirir. Ebeveynlerle yürütülen süreçte çocuğun ihtiyacına göre çocuğu bir çocuk psikoloğuna veya çocuk doktoruna sevk edeceklerdir. Çocuk psikologlarından farklı olarak pedagog, çocukların psikolojik, fiziksel ve entelektüel gelişiminde rehber olarak görev yaparlar. Çocuk psikologları çocukların psikolojisini inceler.

Terapide çocuklar, küçük çocuklarla çalışmak, resim yapmak, oynamak ve hatta konuşmak, daha büyük çocuklar ve ergenlerle öğrenmeye yönelik etkinliklere katılmak ve gerekli konularda fikir alışverişinde bulunmak için eylem öğrenmeyi kullanır. Sorunları çözerler ve duygusal olarak kendilerini ifade edebilirler. Bu aşamada pedagoglar, çocukların öğrenmelerini destekler, kendilerine inanmalarını sağlar, güçlü yanlarını keşfeder ve faydalı düşünce kalıpları ve sağlıklı davranışlar geliştirir. Pedagoglar, çocuğun yaşına bağlı olarak çocukla yalnız veya çocuk ve ebeveynleri ile görüşebilir. Ayrıca pedagoglar, ebeveynlere evde çocuklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda öneriler ve ipuçları verebilir.

Pedagog Önemi

Çocuklar, gelişimlerinin belirli aşamalarında farklı davranışlar sergilerler. Gelişimin bu aşamalarında ebeveynler de bu konuyu anlamalıdır. Çocuklar ve aileler çocuklukta ortaya çıkabilecek bazı sorunları çözemezlerse, zihinsel ve psikolojik yardım durumunda gelişme olasılığını göz önünde bulundurmalıdırlar. Çocuğunuzun sosyal varlığını desteklemek, olumlu bir benlik imajı geliştirmesine yardımcı olur. Çevresindeki dünya ile sağlıklı bir ilişki kurabilen çocuklar, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmiş oldukları anlamına gelir. Duyguları tanıma ve ifade etme yeteneği, çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimi için önemlidir.

Duygularını ifade edebilen ve duygularını aileleriyle kolayca paylaşabilen çocuklar kendini daha mutlu hissedecektir. Yatak ıslatma, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları gibi birçok sorunun kaynağı psikolojik faktörler olabilir. Pedagog, diğer danışmanlık hizmetleri gibi önleyici danışmanlık hizmeti de vermektedir. Danışmanlık hizmetlerinin temel amacı, kendi kendine yetebilen, kendini ifade edebilen ve potansiyellerini gerçekleştirebilen insanları yetiştirmektir. Bunun için öncelikle çocukların kendilerini, çevrelerini ve dünyayı yapılandırmaları ve anlamaları konusunda desteklenmelidir.

Hangi Durumlarda Pedagoga Başvurulmalıdır?

Çocuklar çok hızlı gelişir. Bu gelişim aşamaları, çocuk gelişimi için birçok farklılık ve öncelik içermektedir. Bu noktalar bazen ebeveynler tarafından görülmez, bu nedenle destek sağlanmalıdır. Pedagog bir çocuk psikoloğu veya çocuk psikiyatristi değildir. Çocuğunuzun duygusal, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimini desteklemek için dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir danışmanlık hizmetidir.

Bu açıdan sorun olmasa bile çocuğunuzun gelişimini ve ilerlemesini takip etmek için olarak bir pedagoga başvurabilirsiniz. Bunun yanı sıra aileler, uzmanlara danışmak ve çocuklarında gördükleri basit veya zor sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek için eğitimcilere başvurabilirler. Örneğin, pedagog kendisine getirilen çocukta yaygın anksiyete bozukluğu ile karşılaşırsa veya bundan şüphelenirse gerekli muayenelerden sonra ailesini bir çocuk ve ergen psikiyatristine sevk edebilir. Bu açıdan pedagogların temel görevi, ebeveynlerin ilgisiz ve ihmal edildiğini düşündüğü semptomları değerlendirerek, teşhis ve tedavi için derhal uygun kurumlara yönlendirmektir. Bunun yanı sıra aşağıdaki durumların görülmesi durumunda pedagoga başvurmak önemlidir:

 • Yalan söyleme
 • Paylaşamam
 • Kardeşleriyle kavga etme
 • Oyun veya teknoloji bağımlılığı
 • İnatçılık
 • Tuvalet sorunları
 • Beslenme alışkanlıkları
 • Çocuğun eğitimsel problemleri
 • Uyku alışkanlığı kazanamama
 • Yemek yememe
 • Uyum problemleri
 • Bağlanma problemi