Ergen Psikoloğu Ne Hizmeti Verir » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Ergen psikoloğu, ergenleri destekleyen profesyonellerdir ve bu, insani gelişmenin en önemli adımlarından biridir. Ergenlik döneminde bilişsel, davranışsal ve sosyal değişimler yaşayan ergen bireyler artık çocuk değildir. ”

Ergen Psikoloğu Ne Hizmeti Verir?

Ergen psikoloğu, ergenleri destekleyen profesyonellerdir ve bu, insani gelişmenin en önemli adımlarından biridir. Ergenlik döneminde bilişsel, davranışsal ve sosyal değişimler yaşayan ergen bireyler artık çocuk değildir. Fiziksel ve ruhsal dünyada birçok değişiklik meydana gelir.

Gençler, ‘Ben kimim?’ sorusunun cevabını bulmaya ve kendilerini tanımak için kendi kişiliklerini şekillendirmeye çalışırlar. Bu aşamada ergen bireyler ve aileler karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilemeyebilir. Bundan dolayı psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu dönemde yürütülen psikoterapi çalışmaları, bu zorlu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için sağlıklı yetişkinlik için önleyici, koruyucu ve destekleyici işlevlere sahiptir.

Ergen psikoloğu hizmetleri kapsamında 12 ila 21 yaşındaki gençlerin bu yeni yaşam evresine uyum sağlaması, ruh sağlığını koruması, duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının üstesinden gelmesi ve yaşamın gerektirdiği becerileri kazanması vardır.

Bunu yaparken de gençlerin hayatındaki en önemli destekçileri olan aile ile işbirliği yapar ve onları dahil eder. Amaç, ebeveynlere ve büyüyen çocuklarına, karşılaştıkları sorunlarla baş etmede hangi tutumların daha faydalı olduğu konusunda farkındalık yaratmaktır. Deneyimli, donanımlı, samimi ve özenli profesyonellerin desteği ile gençlerin ve ebeveynlerinin rahat bir yaşam sürmelerini, kendilerini iyi hissetmelerini ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlar.

Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Ruh Sağlığı

Çocuk ve ergenlerin sürekli gelişen fiziksel ve zihinsel yapısı, yetişkin ruh sağlığı tanımının ötesine geçen ve ilkel kavramları içeren bir psikolojik muayene, gözlem ve tedavi sürecini gerektirmektedir. Bu amaçla, yetişkin ruh sağlığı ve hastalıklarının psikiyatri muayenesine ek olarak, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında da çocuk ve ergen odaklı geliştirilmiştir. Hemen her yaş grubundan insan, çocukluk ve ergenlik döneminde, büyürken farklı ruhsal gelişim süreçleri gösterir.

Ergenlik, kişinin çevresinde olup bitenleri anlamaya çalıştığı, bilişsel gelişimle birlikte tam sosyal ve fiziksel değişimler geçirdiği bir dönemdir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş, birçok fiziksel, duygusal ve bilişsel değişikliği içerir. Bu dönemde genç bir kimlik de kazanmıştır. Ergenlik, bireyin kişiliğinin yerleşmeye başladığı, hayata bakışının netleştiği, beden ve zihnin hızla geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde öz farkındalık, ihtiyaçların farkında olma, değişimlere ayak uydurma, sosyal ilişkileri yönetme ve özerkliğe odaklanan ilgi ve beklentiler oluşur. Bundan dolayı ergenlerin psikolojik sorunlarını anlamak önemlidir. Bunun için ise ergen psikoloğu hizmeti alınabilir.

Ergen Terapisi Nedir?

Ergenlik dönemindeki öğrenme güçlükleri, sosyal sorunlar ve aile içi çatışmalar, ergen psikologlarına yönelmenin başlıca nedenleridir. Burada kullanılacak psikoterapinin türü ilk değerlendirme aşamasında psikolog tarafından belirlenir. Ergen psikoloğu kullanılacak tedavi yöntemini belirlerken çocuğun mevcut sorunlarına, geçmişine, gelişim düzeyine, tedaviye aktif katılımına ve çocuğun psikolojik sorunlarına yönelik gerekli müdahalelere göre karar verecektir. Çocukları ve ergenleri tedavi etmek için ilaç ve psikoterapi birlikte kullanılabilir.

Bir psikoterapist varlığında çocuk veya ergenin kendini rahat, güvende ve anlaşılmış hissetmesi çok önemlidir. Böyle güvenli bir ortamda çocukların duygularını ifade etmeleri ve ihtiyaç duydukları yardımı bulmaları daha kolay olacaktır. Psikoterapi, ihtiyaç duydukları duygusal desteği almak, arkadaşlar ve aile ile olan çatışmaları çözmek ve sorunlarına yeni bir bakış açısıyla bakma fırsatı vermek gibi çocuklara ve ergenlere birçok fayda sağlayabilir.

Yaş, cinsiyet ve genetik gibi faktörler, çocuk ve ergenlerin psikolojik eğilimlerini etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi ruhsal bozukluklarda genetik faktörlerin baskın rol oynadığı gerçekler kanıtlamıştır. Tüm bu süreçleri ele alan bir ergen psikoloğu ise ergenlerin sağlıklı yetişkinler olmasında yardımcı olur.