Psikolog Kimdir? | Ankara Psikolog » Aven Psikolojik Danışmanlık

“ Psikolog, sözlükte anlamı ‘ruh bilimci’ olan bir kelimedir. Psikologlar, farklı disiplinlerdeki kişilerin düşünce ve davranışlarını inceler. ”

Psikolog Kimdir?

Psikolog, sözlükte anlamı ‘ruh bilimci’ olan bir kelimedir. Psikologlar, farklı disiplinlerdeki kişilerin düşünce ve davranışlarını inceler. Bu inceleme sonucunda teşhis koyar ve ilaçsız psikoterapi uygular. Bunun yanı sıra klinik psikolog olan bir uzmanın amacı, bireyin yaşamını etkileyen olumsuz düşünce tarzını keşfetmesini ve bu doğrultuda duygu ve davranışlarını daha kontrollü yaşamasını sağlamaktır. Genel olarak depresyon, OKB, anksiyete gibi durumlarda bu uzman kişilere danışılır. Bu aşamada ise psikoterapi uygulanır. Psikoterapi, danışanların düşünce ve duygularındaki sorunları çözmeyi amaçlar. Bu bağlamda psikoterapi, kişinin depresif ruh hallerine, sorunlarına, kişilik gelişimine ve davranış sorunlarına danışan ve psikoterapist ile işbirliği içinde çözüm arayış sürecidir.

Psikoloğun Görevleri Nedir?

Psikologların çeşitli görevleri vardır. Bu açıdan psikolog, insanlarda ortaya çıkan davranışları ve bu davranışların nedenlerini araştırır. Düşünme biçimleri, tepkiler, duygular ve bunların kaynaklarını inceler. Çeşitli testler veya değerlendirmeler yoluyla (kişilik, zeka, yetenek, davranış, tutum ölçeklerini kullanarak) problemin nedenini çözmeye çalışır. Bunun yanı sıra soruna neden olan olası kaynağı bulmaya ve analiz etmeye çalışır. İnsanların hayatında olumsuz yönlere neden olan kaos ve sorunların altında yatan fiziksel, çevresel ve kişisel faktörleri inceler ve uygun gördüğü teknikleri uygular. Danışanları sorunlarından haberdar etmeye çalışır. Danışanın insanları daha derinden etkileyen günlük problemlerle veya travmatik olaylarla başa çıkmasına yardımcı olur. Bu açıdan danışan kişinin problem çözme becerilerini geliştirmeye çalışır.

Ayrıca Ne Zaman Psikoloğa Gidilmeli? makalemizide inceleyebilirsiniz.

Psikolog ve Psikiyatrist Farkı

Sağlık sektöründe iki farklı meslek grubu olan psikologlar ve psikiyatristler aslında benzer disiplinlerde çalıştıkları için çoğu zaman karıştırılabilmektedir. Aslında, bu iki meslek arasında bazı açık farklılıklar vardır. Bu açıdan bir psikiyatrist tıp diplomasına sahip tıp uzmanlarıdır. Psikolog ise 4 yıllık bir psikoloji lisansında temel eğitimlerini tamamlar ve ardından yüksek lisans derecesi ile uzmanlaşır. Tıp fakültesinden mezun olan psikiyatristler ilaç tedavisi uygulayabilir. Psikologlar ise tıp fakültesinden mezun olmaz. Bundan dolayı ilaç tedavisi uygulayamaz. Ayrıca psikologlar psikoterapiyi kendi disiplinlerine göre bir tedavi yöntemi olarak kullanmaktadır. Psikiyatristlerin yöntemi genel olarak ilaçlara yöneliktir. Ancak bazı psikiyatristler de psikoterapi uygulamaktadır.