Nilüfer GÖKEŞMEOĞLU ZWART - Aven Psikoloji Merkezi

Psikolojik Danışman/Psikolog Dr. Nilüfer Gökeşmeoğlu Zwart, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisansını tamamlayarak Özel Eğitim alanında psikolojik danışman olarak çalışmıştır. Daha sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Doktora derecesini almıştır. Gazi Üniversitesi Hastanesi Gölbaşı Alkol Bağımlılık Ünitesi Psikiyatri Kliniği (AMATEM) de staj yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir.

32 yıldır devam eden çalışma hayatında, çocukluk, ergenlik, yetişkin ve orta yetişkinlik dönemi yaş grubu ile çalışarak insan psikolojisini ve de kendini yakından tanıma şansını edinmiştir.

İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde uzun yıllar tam zamanlı akademisyen olarak başladığı ilk dönemde, öğrenci sorunlarına duyarsız kalamadığından Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ni kurarak akademisyenliğinin yanı sıra aktif olarak çalışmıştır. Psiko-Sanat Öğrenci Kulübü’nü ve Fotoğraf Kulübü’nü (Karanlık oda) başlatarak öğrencilere koçluk yapmış, “Ulusal Öğrenci Sempozyumları” için öğrencileri motive ederek, sunum aşamalarında danışmanlık yapmıştır.

İstanbul’da bir Uluslararası Anaokulu’nda 15 yıl yarı zamanlı uzman doktor psikolog olarak çalışmış, 2-6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini yakından gözlemleyerek Aile-Çocuk Danışmanlığı yapmıştır. Türkçe- İngilizce “Anne-Baba Seminerleri” hazırlayıp sunmuştur.

Endüstri Psikolojisi alanında uzun yıllar “Eğitim Program Yöneticisi ve Eğitimci” olarak çalışmış, büyük marka kurumlarına değişen ihtiyaçlarına göre Değişim, Gelişim ve Dönüşüm, İletişim ve Stres Yönetimi odaklı eğitim programları hazırlayıp sunmuştur. “Yöneticilere Yönelik ve Çalışana Destek Programları”nda (Bireysel Psikolojik Danışmanlık-Çalışma grupları- Workshoplar dahil) psikolog ve eğitimci olarak çalışmıştır. UNICEF için hazırlanan projelerde görev almıştır. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü görev almıştır. TV kanallarına “Beden Dili ve Hastalıkların Psikolojik ve Zihinsel Sebepleri” konularında konuk olmuştur.

Şu anda Aven Psikoloji Merkezi’nde kişiye özel eklektik terapi ekolleri ile Uzman Doktor Psikolojik Danışman/ Uzman Doktor Psikolog olarak hizmet vermektedir. Varoluşçu yaklaşımı önemseyen Dr. Nilüfer Gökeşmeoğlu Zwart görüşmelerinde Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Transaksiyonel Analiz ekolünü kullanmaktadır.

Ergen, Yetişkin ve Orta- İleri Yetişkinlik Dönemleri ile çalışmaktadır. Ayrıca okul öncesi çocukluk dönemi (2-6 yaş) Aile-Çocuk Danışmanlığı vermektedir.

2004 yıllından itibaren araştırmalarla etkisi kanıtlanmış (Emotional Freedom Techniques) EFT Master Eğitimci ve uygulayıcısıdır.” The Association for Meridian & Energy Therapies-England” sertifikası bulunmaktadır.

Hem kendi yaşam yolculuğunda hem çalışma hayatında “fark etme ve fark ettirme ilkesi” ile mutlu olduğu işi yapmaktadır.

Kullandığı Ölçekler: Beier Cümle Tamamlama Testi: A(8-16 YAŞ) ve B(16yaş üzeri), Beck Depresyon Ölçeği, Goodenough Harrıs İnsan Çizim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon/Anksiyete Ölçekleri, Sınav Kaygısı Ölçeği, Kişiliğimizdeki Benlik Durumları Ölçeği, Stresle Başa çıkma Tarzları Ölçeği.