TUTKU BOZKUŞ » Aven Psikolojik Danışmanlık

Tutku Bozkuş, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olurken halkla ilişkiler bölümünde çift anadal yaptı.

London South Bank University – Şema Terapi ve Bilişsel Psikoloji alanında eğitimini tamamladı. Master eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yaptı ve programdan “Klinik Psikolog” ve “Aile ve Çift Terapisti” olarak mezun oldu.

Şu anda kurucusu olduğu Aven Psikolojik Danışmanlık’da klinik psikolog olarak hizmet vermektedir. Çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli firmalarla marka işbirlikleri yapmakta, ebeveynlere, şirketlere ve psikoloji alan uzmanlarına özel eğitimler düzenlemektedir.

Profesyonel seviye Oyun Terapisti® ve süpervizörüdür. Emdr akredite terapistidir. Kısa süreli bilişsel davranışçı terapistidir.

Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği, EMDR Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği üyesidir. Aynı zamanda Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tema Vakfı, LÖSEV ve Mor Çatı’da gönüllü olarak psikolojik danışmanlık yapmaktadır.

Aldığı Bazı Eğitimler

 • RMIT University – Oyun Terapisi Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi – Çift ve Aile Terapisi Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi – Çocuk Resimleri Analizi Sertifikası
 • Peak Academy – Öğrenci Koçluğu ve Mental Danışmanlık Sertifikası
 • London South Bank University – Şema Terapi Sertifikası
 • London South Bank University – Bilişsel Psikoloji Sertifikası
 • Sarı Psikoloji Derneği – MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası
 • Türk Psikologlar Derneği – Klinik Görüşme Eğitim Sertifikası
 • Kim Psikoloji Derneği – Anksiyete ve Panik Atak ile Kısa Süreli Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitim Sertifikası
 • Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) – Şema Terapi Uluslararası Uygulayıcı Eğitimi
 • Kim Psikoloji Derneği – Aile ve Çift Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası
 • Sarı Psikoloji Derneği – Yaygın Anksiyete Panik Atak Bozukluğunda Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri Sertifikası
 • PADEM Psikoloji Organizasyonu – BDT Yaklaşımı ile Depresyon Terapisi Eğitimi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Prof. Dr. Hakan Türkçapar – Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Uyguladığı Bazı Psikolojik Testler

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş çocukların gelişimlerini derinlemesine ve sistemsel olarak değerlendirmeyi sağlayan gelişim testidir.
 2. Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir diğer gelişim testidir.
 3. Peabody Resim Kelime Testi: 2-12 yaş çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir.
 4. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI): 16 yaş üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testtir.
 5. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi: 60-78 aylık çocukların tüm gelişim alanlarında ve temel becerilerde ilkokula ne düzeyde hazır olduklarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Aynı amaçla Metropolitan Okul Olgunluğu testi de kullanılmaktadır.
 6. Beier Cümle Tamamlama Testleri: A (8-16 yaş) ve B (16 yaş üzeri) formu olmak üzere iki formdan oluşan projektif bir testtir. Daha çok terapi sürecindeki bireyi tanımaya yönelik uygulanmaktadır.
 7. Luisa Düss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi: 2-15 yaş arası çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için geliştirilmiş bir testtir.
 8. GoodEnough Harris İnsan Resmi Çizme Testi: 3-15 yaş arasındaki çocukların zeka düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.
 9. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 6-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, yaş gelişimi ve görsel-motor algı fonksiyonlarını değerlendiren performans testidir.
 10. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ –IV): 6 yaş 0 ay- 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların bilişsel/zihinsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır.
 11. Mamafih, 5-19 yaş çocuk ve gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği, Otis Zihin Yeteneği Testi, Leiter Uluslararası Performans Testi, Aile Olgunluk Testleri, Amerikan Hiperaktivite Ölçeği (3-15 yaş), Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Toni-4 Zeka Testi, Beck Depresyon/Umutsuzluk/Anksiyete Ölçekleri, Çocuklar İçin Depresyon/Anksiyete Ölçekleri, Sınav Kaygısı Ölçekler

de uyguladığı testler arasında bulunmaktadır