TUTKU BOZKUŞ » Aven Psikolojik Danışmanlık

Tutku Bozkuş, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden yüksek onur ile mezun olurken Halkla İlişkiler bölümünde çift anadal yaptı.

London South Bank University – Şema Terapi ve Bilişsel Psikoloji alanında eğitimini tamamladı. Master eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yaptı ve programdan “Klinik Psikolog” ve “Aile ve Çift Terapisti” olarak mezun oldu.

Şu anda kurucusu olduğu Aven Psikoloji Merkezi’nde klinik psikolog olarak hizmet vermektedir. Çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin önde gelen markalarıyla iş birlikleri yapmakta, ebeveynlere, şirketlere ve psikoloji alan uzmanlarına özel eğitimler düzenlemektedir. Hürriyet gazetesinde köşe yazısı yazmaktadır. Show Tv ve Tv100 kanallarında Uzman Klinik Psikolog olarak iş birlikleri yapmaktadır.

Profesyonel seviye Oyun Terapisti® ve süpervizörüdür. EMDR akredite terapistidir. Kısa Süreli Bilişsel Davranışçı Terapistidir.

Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği, EMDR Derneği, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Çift ve Aile Terapileri Derneği asil üyesidir. Aynı zamanda Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tema Vakfı, LÖSEV ve Mor Çatı’da gönüllü olarak psikolojik danışmanlık yapmaktadır.

Aldığı Bazı Eğitimler

 • RMIT University Prof Dr. Laura Mulherin, Oyun Terapisi Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi, Çift ve Aile Terapisi Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Objektif ve Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri Çocuk Resimleri Analizi Sertifikası
 • Peak Academy, Öğrenci Koçluğu ve Mental Danışmanlık Sertifikası
 • London South Bank University Prof. Dr. Lynne Dawkins, Şema Terapi Sertifikası
 • London South Bank University Prof. Dr. Lynne Dawkins, Bilişsel Psikoloji Sertifikası
 • Sarı Psikoloji Derneği, (MMPI) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası
 • Türk Psikologlar Derneği, Klinik Görüşme Eğitim Sertifikası
 • Kim Psikoloji Derneği, Anksiyete ve Panik Atak ile Kısa Süreli Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitim Sertifikası
 • Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST), Şema Terapi Uluslararası Uygulayıcı Eğitimi
 • Ali Rıza Bayzan, Öğreti ve İnsan Psikolojisi Üzerine Yansımaları
 • Prof. Dr. Kemal Sayar, Günümüzde Psikoterapi İlkeleri
 • Rubicon Gemina Akademi Zafer Akyol, Diksiyon Eğitimi
 • Kim Psikoloji Derneği, Aile ve Çift Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası
 • Sarı Psikoloji Derneği, Yaygın Anksiyete Panik Atak Bozukluğunda Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri Sertifikası
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • PADEM Psikoloji Organizasyonu, BDT Yaklaşımı ile Depresyon Terapisi Eğitimi
 • Koç Akademi, WISC-R Çocuklar için Zekâ Ölçeği Eğitimi ve Sertifikasyonu
 • Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikası
 • Dr. Nevin Dölek, Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamalı Süpervizyonu
 • Avrupa Psikoloji Derneği Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği
 • Prof. Dr. Ayten Erdoğan, Çocuk Cinsel İstismarı ve Pedofili ile Mücadele Eğitimi

Uyguladığı Bazı Psikolojik Testler

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş çocukların gelişimlerini derinlemesine ve sistemsel olarak değerlendirmeyi sağlayan gelişim testidir.
 2. Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir diğer gelişim testidir.
 3. Peabody Resim Kelime Testi: 2-12 yaş çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir.
 4. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI): 16 yaş üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testtir.
 5. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi: 60-78 aylık çocukların tüm gelişim alanlarında ve temel becerilerde ilkokula ne düzeyde hazır olduklarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Aynı amaçla Metropolitan Okul Olgunluğu testi de kullanılmaktadır.
 6. Beier Cümle Tamamlama Testleri: A (8-16 yaş) ve B (16 yaş üzeri) formu olmak üzere iki formdan oluşan projektif bir testtir. Daha çok terapi sürecindeki bireyi tanımaya yönelik uygulanmaktadır.
 7. Luisa Düss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi: 2-15 yaş arası çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için geliştirilmiş bir testtir.
 8. GoodEnough Harris İnsan Resmi Çizme Testi: 3-15 yaş arasındaki çocukların zeka düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.
 9. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 6-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, yaş gelişimi ve görsel-motor algı fonksiyonlarını değerlendiren performans testidir.
 10. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ –IV): 6 yaş 0 ay- 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların bilişsel/zihinsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır.
 11. Mamafih, 5-19 yaş çocuk ve gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği, Otis Zihin Yeteneği Testi, Leiter Uluslararası Performans Testi, Aile Olgunluk Testleri, Amerikan Hiperaktivite Ölçeği (3-15 yaş), Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Toni-4 Zeka Testi, Beck Depresyon/Umutsuzluk/Anksiyete Ölçekleri, Çocuklar İçin Depresyon/Anksiyete Ölçekleri, Sınav Kaygısı Ölçekler

de uyguladığı testler arasında bulunmaktadır

Psikolojik Travmalar Nasıl İyileştirilir? #1

Psikolojik Travmalar Nasıl İyileştirilir? #2