Ankara Aile Dizilimi Terapisi » Aven Psikolojik Danışmanlık

Aile tolumun en temel kavramlarından biridir. Önceki nesillerin şahit oldukları göç, travmatik olaylar, yok sayılma gibi yıkıcı etki bırakan olay veya durumlar sonraki nesillere aktarılmaktadır. Kişiler geçmişte yaşanmış bir olaya veya duruma kenetlenmişse bu çıkmazın çözülmesi amaçlanır. Bunun için de kişinin farkındalığını arttırmak gerekmektedir. Aile dizilimi terapisi, kişilerin ailelerindeki önceki nesillerle bağlarını somutlaştırmak ve bu sayede kuşaklar arası aktarılan davranış, tutum ve duyguları ortaya çıkarmaktır. Bu bağ içerisinde yaşanmış travmatik olay ve durumları, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkları içermektedir. Aile dizilimi terapisi, yaşanan olayların DNA’lara kazındığını savunur. Aslında kazınan durumlar önceki nesillerin olaylar karşısında oluşturdukları savunma mekanizmalarıdır. Örneğin kaygı, depresyon ve uyum bozucu davranışlar gibi… Bu savunma mekanizmaları nesilden nesile aktarılır ve günümüzdeki sizi oluşturur.

 

Aile Sistemimizde Nasıl Bir Döngü Var?

Aile sistemini bozan ani ölüm, kaza, intihar, cinayet, aldatılma, tecavüz/taciz, kürtaj, düşük yapma, doğuştan gelen fizyolojik veya psikolojik rahatsızlıklar, zorla evlendirilme gibi travmatik olaylar aile diziminde de kopukluklara sebep olmaktadır. Bu kopukluk gelecek nesilleri de etkileyecektir.

Meydana gelen kopukluk ve bozulmaların aile sisteminde meydana gelen bir döngüye girdiğini savunan aile dizimi terapisi, psikolojik problemlerin temelinde bu bozulmaların olduğunu ve bu döngüyü bozmak gerektiğini savunmaktadır. Böylelikle bireyler ailelerin ve meydana gelen bozuklukların kendi içlerinde çözüme ulaşması sağlanacak ve kişiler kendi içlerinde yaşadıkları çatışmayı onarmış olacaklardır.

Aile dizimi terapisinde, bireylerin aile sistemlerinde var olan korku, kaygı, özgüven problemi, öfke yerini aile bireylerine güvene, iyileştirilmiş ve yeterli düzeyde özgüvene, uyumlu davranışlara ve sıcaklığa bırakacaktır. Yani bireyler terapi sayesinde iç huzura kavuşmuş olacaktır.

 

Aile Dizimi Terapisini Kimler Uygular?

Aile dizimi terapisi bu eğitimi almış psikoterapistler tarafından uygulanmalıdır. Bu eğitim diğer psikoterapilerden farklı olduğu için psikologlar tarafından özel bir eğitim kapsamında alınmalıdır.

 

Aile Dizimi Terapisi Kaç Kişiyle Yapılabilir?

Aile dizimi terapisi hem bireysel hem de grupla yapılabilmektedir. Terapi grupla yapıldığında gruptaki bireyler kişinin ailesindeki kişileri canlandırmaktadır. Kişiler canlandırma yaparak aile sistemini ve aile sistemindeki döngüleri fark ederler. Bu döngülerdeki bozuklukların farkına varılması aile dizimi terapisiyle sağlanmaktadır.

 

Aile Dizimi Terapisi Ne Kadar Sürmektedir?

Aile dizimi terapisinde kişilerin aile diziminin hazırlanması, aile sisteminin fark edilmesi, aile sistemindeki döngülerin ortaya çıkarılması gibi süreçler barındığı için diğer psikoterapilerden farklı olarak daha uzun sürmektedir. Ancak aile diziliminin yapılması yaklaşık 50 dakika sürmektedir.

 

Aile Dizimi Terapisi Hangi Psikolojik Rahatsızlıkların Tedavisinde Kullanılır?

Aile dizimi terapisi, genler arası aktarılan problemleri çözmek için uygulanan bir terapi yöntemidir. Depresyon, yeme bozuklukları, uyku bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, ilişki problemlerine çözüm bulmak için kullanılmaktadır.

Farklı olarak aile sistemindeki bozulmalardan kaynaklı olduğu düşünülen kaygı bozukluğu, kişilik bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılan terapi, kişilerin iyileşmesini sağlamaktadır.

 

Aile Dizimi Terapisi İşe Yarıyor mu?

Bu yöntem kişilerin farkındalıklarının oluşmadığı, yaşamlarının belli alanlarında oluşan boşlukların var olduğu, aile içi ilişkilerde kördüğümlerin oluştuğu kısımların çözüme ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Aile dizimi terapisi ile birlikte kişi çözemediği, zihninde bitiremediği, geçmişe dair unutamadığı konuları çözümleyebilir.

 

Aile Dizimi Terapisi İle Diğer Psikoterapi Seçenekleri Arasındaki Fark Nedir?

Genel olarak terapilerde bireyin yalnızca kendisine odaklanmak esastır. Ancak aile dizimi terapisinde bireyin kendisi ile birlikte onun ailesi ve ailesinde yaşanan olaylar da önem kazanmaktadır. Aile dizimi terapisinde, aileyi ve aile üyelerinin canlandırmalarının yapıldığı ve bu canlandırmalar ile birlikte kişinin kendi ailesine dışarıdan bir göz olarak bakması sağlanır.

 

Aile Dizimi Terapisi İle Kaç Kuşak Önceye Gidilebilir?

Güncel olarak yaşanan fiziksel ve ruhsal problemlere çözüm olabilmesi adına aile dizimi terapisinde 7 kuşak önceye kadar gidebilmek mümkündür. 7 kuşak önceye giderek aile bağlarınızda çok eskilerde yaşanan olayları çözümleyebilir ve şu an ile bağlantı kurabilirsiniz.