Uzman Psikolog Nıbat ŞENER

Nıbat ŞENER, Ankara’nın saygın üniversitelerinden TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji bölümünden İngilizce eğitim alarak Onur derecesi ile mezun oldu. Aynı zamanda, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Koruyucu Aile Biriminde psikolojik danışmanlık yapmıştır. Daha sonra derece yaparak Uluslararası Balkan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde master eğitimine başladı. Ankara Üniversitesi’ni iftihar ile bitirerek “Uzman Klinik Psikolog” unvanını kazandı.

Yurtdışında yapmış olduğu Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans eğitimini %100 İngilizce başarı ile devam ettirerek Profesör Atanas Kirjakovski öncülüğünde “Bağlanma Stillerinin Romantik İlişkiler Üzerindeki Etkisi” üzerine tez yazarak eğitimini tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi ile çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaya devam ederek tecrübe kazanmıştır. Bunun yanı sıra Psikolog olarak çalışmış olduğu dönemde çocuklarla, sınav kaygısı yaşayan ergenlerle ve ebeveynlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda alandaki meslektaşlarına seminer vermeye devam etmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde yetişkinler ve çocuklar ile travma kaynaklı, takıntı, stres, depresyon, anksiyete, okb ve benzeri tüm konular ile ilgili “EMDR Terapisi Uygulayıcı Uzman” unvanını aldı. Bilgelik Enstitüsü’nde “Pedagog Oyun Terapisti” unvanının yanısıra “BDT Terapisti” oldu. Ergenlerle yürüttüğü çalışmada Bağlanma ve Zorbalık Rollerinde Benlik Yeterliliği ve Empatinin rolünü araştırdı.

8 yıllık mesleki deneyimiyle bireysel psikoterapi, oyun terapisi, çift ve aile danışmanlığı alanlarında çeşitli ekoller benimseyerek çalışmaktadır.

Uyguladığı Bazı Testler;
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
0-6 yaş çocukların gelişimlerini derinlemesine ve sistemsel olarak değerlendirmeyi sağlayan gelişim testidir.

Arzu Listesi
Bireye arzularının neler olduğu sorularak bunları listelemesi istenir. Bu yolla bireyi tanımak ve bireyin karşılanmayan istek ve arzularını ortaya çıkarmak amaçlanır.

Gessel Gelişim Figürleri Testi
36 ay – 72 ay arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler.

Bier Cümle Tamamlama
(8-16 yaş) ve B (16 yaş üzeri) formu olmak üzere iki formdan oluşan projektif bir testtir. Daha çok terapi sürecindeki bireyi tanımaya yönelik uygulanmaktadır.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
2-15 yaş arası çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için geliştirilmiş bir testtir.

D2 Dikkat Testi
Bireyin dikkat düzeyini, psikomotor hızını, öğrenme düzeyini, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilmiştir. Görev tamamlama hızı, kurallara uygunluk ve performans kalitesi ölçülecek alt özelliklerdir.

Burdon Dikkat Testi
Çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Dikkat Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla gruba ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir.

Frankfurter Dikkat Testi
60 ile 72 ay arası çocukların dikkatini ölçmeye yönelik bir testtir.

Catell 2-A Zeka Testi
7:6 ile 14 yaş arası bireyler ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere uygulanmaktadır.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
2-12 yaş çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
60-78 aylık çocukların tüm gelişim alanlarında ve temel becerilerde ilkokula ne düzeyde hazır olduklarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir.

Sınav Kaygısı Ölçeği
Sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.

Raven Progressive Matris Testi
Görsel-mekansal algılama, görselleştirme, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, irdeleme ve genel yeteneği ölçmektedir.

‘MMPİ’ (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Sertifikası
16 yaş üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testtir.

TİLLS – Bütünleşmiş Dil ve Okur Yazarlık Becerileri Testi
6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerine yönelik geliştirilen bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri ile ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, Bağlanma Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, Beck Depresyon /Umutsuzluk /Anksiyete Ölçekleri, Çocuklar İçin Depresyon/Anksiyete Ölçekleri, Sınav Kaygısı Ölçekler de uyguladığı testler arasındadır.