Ekin KİRİLEN ÇER - Aven Psikoloji Merkezi

Bilim Uzmanı/ Uzman Psikolog Ekinsu Kirilen, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli alt dallarda bilimsel araştırmalarda bulunarak literatüre katkıda bulunmuştur. Bu bilimsel araştırmaların konuları şu şekildedir; ‘Sosyal Kaygı ile Sosyal Medya Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’, ‘Spiritüelinin ve Dindarlığın Sağlık Arama Davranışı Üzerindeki Etkisi’, ‘Biyopsikososyal Model Açısından İş Yerindeki Zorbalık ve Mobbing Kavramlarının Değerlendirilmesi’ ve ‘Grup Motivasyonlarının ve Nefret Yaklaşımının Nefret Suçları ve Terorizm Çerçevesindeki Evrimi’

Akademik hayatına Üsküdar Üniversitesi çatısı altında Nörobilim yüksek lisansı ile devam etmiştir. Eğitimi boyunca yine birçok Nöropsikolojik araştırmalar yürütmüştür. Bitirme çalışmasını Prof. Dr. Sultan Tarlacı danışmanlığında ‘Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Nöro Anatomisi’ üzerine yazmıştır ve üstün başarı öğrencisi olarak mezun olmuş, Uzman Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

Çalışma hayatına Adalet Bakanlığı/Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde başlamıştır. Burada Bağımlılık ve Agresyon üzerine seminerler vermiştir. Ardından Sinir Bilim Topluluğunda beyin yapısının fizyolojisi ve psikolojik stres arasındaki ilişkiler üzerine eğitimler vermiştir. Eğitmenlik hayatına devam ederek, son olarak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Cinsel İstismar Kavramları ve Bilinçlendirme Çalışmaları kapsamında sosyoloji ve psikoloji öğrencilerine eğitim hazırlamış ve sunmuştur. Günümüze kadar uzun süreli klinik çalışmaları ile 2000 üzeri seans gerçekleştirmiştir.

Terapi ekollerinden Kabul/ Kararlılık Terapisi ile Yetişkin ve Çocuk Bilişsel Davranışçı Terapi uzmanlığını Dr. Sinem Durusal öncülüğünde almıştır. Böylece Bilişsel Davranışçı Terapist unvanına sahip olmulştur. Daha sonra çalışma alanını çocuklara çevirerek özel bir okula çocuk ve ergen gelişimi/ psikolojisi üzerine danışmanlık vermiştir. Ekol eğitimlerine bir yenisini ekleyerek ekolün önde gelen isimlerinden biri olan, Prof. Dr. Otto Kernberg tarafından verilen Psikanalitik Psikoterapi eğitimini tamamlamıştır. Unvanlarına bir yenisini daha ekleyerek Psikanalitik Psikoterapist olmuştur. Halen süpervizyon çalışmalarına yetişkin bireyler ile devam etmektedir ve psikoloji öğrencilerine süpervizyon desteği sağlamaktadır.

Katıldığı Bazı Eğitimler ve Seminerler

2024, Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi, İstanbul Psikoterapi Okulu Altınbaş Üniversitesi

2023, Afet ve Kriz Yönetimi Uygulayıcı Sertifika, Ev Okulu Derneği (E-Devlet onaylı)

2023, Zirve Psikoloji Semineri

2022, Davranışçıl Terapilerde Modern Yaklaşımlar, Klinik Psikolog Beyhan Budak

2021, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), Dr. Sinem Durusal

2021, Bilişsel Davranışçı Terapi, Dr. Sinem Durusal

2020, Montessori Sertifikası, Freud Universitat

2020, Oyun Terapisi Sertifikası, Freud Universitat

2020, Masal Terapisi Sertifikası, Freud Universitat

2020, Kişilerarası Nörobiyoloji Perspektifinden Psikoterapi Paneli, Başkent Üniversitesi

2016, I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi (Ev Sahipliği)

Uyguladığı Bazı Testler

 1. Porteus Labirentleri Testi: 8-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan, zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
 2. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5-6 yaş aralığındaki çocukların okula, okulun getirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.
 3. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI): Bireylerin kişisel ve toplumsak uyumlarını objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testidir.
 4. Goodenough Harrıs İnsan Çizim Testi: 3-15 yaş arası çocuklara bireysel veya grup olarak uygulanabilen performans testidir.
 5. Gesell Gelişim Figürleri Testi: 3-10 yaş aralığındaki çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz kordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçen bir testtir.
 6. Frostıg Görsel Algı Testi: 4-8 yaş arası çocukların görsel algılama yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir performans testidir. Okuma ve yazma güçlüklerinin tespitinde yardımcı olur.
 7. Frankfurter Dikkat Testi: 60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir dikkat testidir.
 8. D2 Dikkat Testi: Bireylerin dikkat düzeylerini . zihin konsantrasyon düzeyini ölçmeye yarayan çok fonksiyonlu bir testtir.
 9. Catell 2A Zeka Testi: 7,6 ile 14 yaş arası bireylere uygulanan performans testidir.
 10. Burdon Dikkat Testi: 10-20 yaş arası bireylere uygulanan, dikkat gücünü ölçen bir testtir.
 11. Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üzeri bireylerin görsel-mekansal bellek becerilerini ölçmek için geliştirilmiş bir testtir.
 12. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arası çocuklara uygulanabilir. Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için kullanılan gelişimsel bir testtir.
 13. Beıer Cümle Tamamlama Testi: A(8-16 YAŞ) ve B(16yaş üzeri) olmak üzere iki formdan oluşan projektif bir testtir. Daha çok Terapi sürecindeki bireyi tanımaya yönelik uygulanmaktadır.
 14. Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE): 0-6 yaş çocukların gelişimsel açıdan değerlendirmeyi sağlayan gelişim testidir.
 15. SCL 90: 17 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik şikayetlerine eşlik eden farklı belirtileri ve düzeylerini ölçmek için kullanılır.
 16. Beck Depresyon Ölçeği: Bireylerin geleceğe dair olumsuz bakış açılarının skorlandığı bir ölçektir.