Büşra KILINÇ BÜLBÜL - Aven Psikoloji Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Büşra Kılınç, tam burslu olarak kazandığı Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümü lisans eğitimini yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde gönüllü olarak klinik staj yapmıştır. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nda çocuklarla Düşler Atölyesi etkinlik gönüllüsü olarak çalışmıştır.

Lisans mezuniyetinin ardından İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilerek buradaki eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikanalitik Terapi ekolleri üzerine teorik eğitim almıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodinamik Terapi ekolleri üzerine süpervizyon eşliğinde psikoterapi deneyimi kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi esnasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde AMATEM bölümünde ve Kadın Psikoz bölümünde stajyer psikolog olarak 4 ay süreyle gözlem yapmıştır. Yüksek lisans mezuniyeti için çocukluk döneminde deneyimlenen duygusal ihmal ve istismar yaşantılarının yetişkinlikteki etkilerini incelediği “Duygusal İhmal ve İstismarın Somatizasyon ve Dürtüsel Davranışlarla Olan İlişkisinde Aleksitiminin Aracı Rolü” başlıklı tezini başarıyla tamamlamışarak klinik psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

Yüksek lisans eğitimlerine ek olarak Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapiler İleri Düzey Eğitimi‘ni ve Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi‘ni tamamlayarak bu ekoller üzerine bilgi birikimi kazanmıştır. Eklektik bir bakış açısıyla terapilerinde klinik olarak etkinliği kanıtlanmış Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikodinamik Terapi ekollerini birlikte kullanmaktadır.

Mezuniyetinin ardından bir eğitim kurumunda kurum psikoloğu olarak ortaokul ve lise öğrencilerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Aynı zamanda özel bir danışmanlık merkezinde yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yapmıştır.

Aldığı eğitimler ve edindiği iş deneyimleri doğrultusunda şu anda Aven Psikoloji Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

Uyguladığı Bazı Psikolojik Testler Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş çocukların gelişimlerini derinlemesine ve sistemsel olarak değerlendirmeyi sağlayan gelişim testidir. Denver II Gelişimsel Tarama Testi: 0-6 yaş çocukların gelişimsel sorunlarını tespit etmek amacıyla kullanılan bir diğer gelişim testidir. Peabody Resim Kelime Testi: 2-12 yaş çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI): 16 yaş üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyumlarını objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testtir. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi: 60-78 aylık çocukların tüm gelişim alanlarında ve temel becerilerde ilkokula ne düzeyde hazır olduklarını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Aynı amaçla Metropolitan Okul Olgunluğu testi de kullanılmaktadır. Beier Cümle Tamamlama Testleri: A (8-16 yaş) ve B (16 yaş üzeri) formu olmak üzere iki formdan oluşan projektif bir testtir. Daha çok terapi sürecindeki bireyi tanımaya yönelik uygulanmaktadır. Luisa Düss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi: 2-15 yaş arası çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için geliştirilmiş bir testtir. GoodEnough Harris İnsan Resmi Çizme Testi: 3-15 yaş arasındaki çocukların zeka düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 6-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, yaş gelişimi ve görsel-motor algı fonksiyonlarını değerlendiren performans testidir. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ –IV): 6 yaş 0 ay- 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların bilişsel/zihinsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir ölçme aracıdır. Mamafih, 5-19 yaş çocuk ve gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği, Otis Zihin Yeteneği Testi, Leiter Uluslararası Performans Testi, Aile Olgunluk Testleri, Amerikan Hiperaktivite Ölçeği (3-15 yaş), Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Toni-4 Zeka Testi, Beck Depresyon/Umutsuzluk/Anksiyete Ölçekleri, Çocuklar İçin Depresyon/Anksiyete Ölçekleri, Sınav Kaygısı Ölçekler de uyguladığı testler arasında bulunmaktadır.

DATEM, Bilişsel Davranışçı Terapiler İleri Düzey Eğitimi
Prof. Dr. Doğan Şahin, Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi
Kadir Has Üniversitesi, Pozitif Stres Yönetimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM, SAMBA (Sigara, Alkol ve Madde Bağımılılığı Tedavi Programı)
TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı), Temel Gönüllü Eğitimi
Psikoloji Akademisi, Psikolojik İlk yardım Eğitimi
Kadir Has Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, Şiddet ve Kapsayıcılık
Türk Psikologlar Derneği 4. Travma Sempozyumu, Ayrımcılık ve Travma
Kadir Has Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, Kadın İşsizliği ve Cinsiyet Eşitsizliği
Kadir Has Üniversitesi, Travma ile Çalışma: İkincil Travmatizasyon, Tükenmişlik, Özbakım
Kadir Has Üniversitesi, Psikoonkoloji Semineri